Kursens mål

är att ge dig uppdaterade kunskaper om gällande regelverk och arbetsmetoder.

Innehåll i kurs

  • Genomgång och diskussion kring risker med el och tillgänglig elolycksstatistik
  • Svensk Standard SS-EN 50110, 60900 och 60903  
  • Skapande av arbetsinstruktioner utifrån bedömning av risker och typ av arbete  
  • Användning och kontroll av isolerande handskar och isolerande skyddsduk 
  • Användning, kontroll och underhåll av handverktyg för AMS
  • Kapslingsklasser 
  • Praktiska övningar - AMS-Arbete med spänning
  • Teoretiskt prov