Kursens mål

Målet är att du efter godkänd utbildning ska kunna avskärma kringliggande, spänningsförande och jordade delar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

 

Efter godkänt prov får du ett certifikat.

Innehåll i kurs

 • Genomgång och diskussion kring risker med el och tillgänglig elolycksstatistik
 • Elsäkerhetslagstiftningen
 • Svensk Standard SS-EN 50110, 60900 och 60903  
 • Skapande av arbetsinstruktioner utifrån
  bedömning av risker och typ av arbete  
 • Användning och kontroll av isolerande handskar och isolerande skyddsduk 
 • Användning, kontroll och underhåll av handverktyg för AMS
 • Kapslingsklasser 
 • Praktiska AMS-övningar
 • Teoretiskt prov