Kursens mål

Deltagarna ska efter kursens slut kunna utföra avbrotsfritt underhåll av nät- och fördelningsstationer med isolerstång.

Innehåll i kurs

 • Organisation & planering
 • Metod- & arbetsbeskrivning
 • Elsäkerhetsledare & säkerhetsman för AMS
 • Riskbedömning & riskanalys
 • Skyddsavskärmning
 • Isolationsbarriärer
 • Potentialskillnader
 • Jordningssystem & jordningskonstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Linjeskydd & reläinställningar
 • Isolerande arbetsplattformar
 • Skrymmande redskap
 • Skyddselement & säkerhetsavstånd
 • Mekaniska laster