Kursens mål

Du ska efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, upprätta arbetsinstruktioner, ha kunskap om förekommande mekaniska laster och hur dessa påverkar arbetet och ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustning och verktyg.

Innehåll i kurs

 • Potentialskillnader
 • Isolationsbarriärer
 • Jordning och jordningskonstruktioner (sam- och särjordning)
 • Riskbedömning/riskanalys
 • Metod- och arbetsbeskrivningar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Avskärmningar
 • Begränsningar
 • Säkerhetsavstånd
 • Elsäkerhetsledare/organisation
 • Säkerhetsman för AMS
 • Mekaniska laster