Kursens mål

Efter avslutad kurs ska du kunna utföra de vanligaste arbets-
momenten för avbrottsfritt apparatunderhåll i mottagnings- och fördelningsstationer med isolerstångmetoden med hjälp av förbikoppling med tunga slackar.

Innehåll i kurs

 • Organisation & planering
 • Metod- och arbetsbeskrivningar
 • Elsäkerhetsledare & säkerhetsman för AMS
 • Riskbedömning & riskanalys
 • Isolerande arbetsplattformar
 • Skyddsavskärmning
 • Isolationsbarriärer
 • Potentialskillnader
 • Jordningssystem & jordningskonstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Linjeskydd & reläinställningar
 • Isolerande arbetsplattformar
 • Skrymmande redskap
 • Skyddselement & säkerhetsavstånd
 • Mekaniska laster