Kursens mål

Kursen syftar till att du ska känna till vilka krav som ställs på personsäkerhet och arbetsutrustning vid arbete med spänning.

 

Du ska efter utförd kurs kunna genomföra enklare till- och frånkoppling av kablar, säkringsapparater och avgreningar i luftledningsnät. Samt kunna utföra torr- och våtrengöring i ställverksmiljö och enklare frånskiljarunderhåll.

Innehåll i kurs

Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS – Arbete med spänning den optimala metoden för dig!

 

Våra kurser inom AMS förenar el- och leveranssäkerhet med ekonomi och arbetsmiljö. Dessutom kan ditt företag spara pengar, tid och minska produktionsbortfall, samtidigt som ni får nöjdare kunder. 

 

Under kursen går vi igenom:

 • Organisation & planering
 • Elsäkerhetsledare & säkerhetsman för AMS
 • Riskbedömning & riskanalys
 • Arbetsmetoder & arbetsbeskrivningar
 • Fastställa riskavstånd
 • Skyddselement
 • Skyddsavskärmning
 • Isolationsbarriärer
 • Potentialskillnader
 • Jordningssystem och jordningskonstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Linjeskydd & reläinställningar