Kursens mål

Efter utbildningens är klar kommer du kunna upprätta arbetsinstruktioner och utföra avbrottsfria underhålls- och reinvesteringsarbeten på friledningsnät med isolerstång. Du kommer även lärt dig hur du dentifierar och eliminera risker.

Innehåll i kurs

 • Organisation & planering
 • Metod- och arbetsbetskrivning
 • Elsäkerhetsledare & säkerhetsman för AMS
 • Riskbedömning & riskanalys
 • Skyddsavskärmning
 • Isolationsbariärer
 • Potentialskillnader
 • Jordningssystem & jordningskonstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Linjeskydd & reläinställningar
 • Skyddselement
 • Mekaniska laster
 • Fastställa säkerhetsavstånd