Logo

Anders Helm ny föreläsare för ELSA och ELSA för elprovplats

Det finns ett gammalt talesätt som säger att ”repetition är all inlärnings moder”. Något som stämmer väl in på STF Ingenjörsutbildnings olika ELSA-kurser (elsäkerhet i arbete). Anders Helm är ett av STF:s nytillskott av kunniga föreläsare med specialistkunskaper inom Elsäkerhet. Han menar att det är just repetitionen i både ELSA och ELSA för elprovplats som är nyckeln till att kurserna är effektiva verktyg för att förhindra elolyckor på arbetsplatser.

Anders Helm

En konsult med bred kompetens inom elsäkerhet

Anders bakgrund är i första hand som drift- och underhållstekniker inom transmission och distribution samt några år som ”vattenkraftsmaskinist”, som han själv uttrycker det. Under många år har han även arbetat med konstruktion av el- och kontrollsystem samt automationsprogrammering till vattenkraftanläggningar. Anders har också arbetat mycket med idrifttagning så väl inom som utom Sverige.

Innan Anders slutade som anställd arbetade han som elsäkerhetsspecialist på ett industriföretag inom kraftindustrin. I dag är han konsult med ett flertal olika långsiktiga uppdrag. Dels som arbetsmiljöspecialist med fokus på elsäkerhet på en forskningsverksamhet inom kraftindustrin, dels som utbildare på flera yrkeshögskolor där han i första hand utbildar inom elsäkerhet och elkraftunderhåll. Även andra uppdrag förekommer med fokus på elarbetsmiljö och anläggningssäkerhet.

Samarbetet föll sig naturligt

Som anställd elsäkerhetsspecialist föll det sig naturligt att Anders hade en del kontakt med STF om olika utbildningar. När han sedan gick över till att vara egenföretagare föll det sig därmed naturligt att inleda ett samarbete som föreläsare för STF:s ELSA-kurser. Då Anders delvis arbetar med elsäkerhet inom forskningslaboratorier föreläser han även på kursen ELSA för Elprovplats.

Olyckor sker fortfarande – men de går att förebygga!

Sedan Anders började arbeta med elsäkerhet för mer än 40 år sedan har antalet olyckor och tillbud minskat drastiskt. Anders menar att man har blivit mer riskmedveten inom branschen, är mer noga med att vidta säkerhetsåtgärder och har mer kunskap om följderna vid en elolycka.

–  En viktig del av att vi kommit hit heter utbildning. Men vi måste bli ännu bättre, det händer fortfarande alldeles för ofta att personal får åka till sjukhus efter en olycka. Genom att låta personal som utsätts för elrelaterade risker gå en ELSA-utbildning med regelbunden repetition kommer kunskapsnivån och medvetenheten om faror och följder att öka, säger Anders.

Han avrundar med att tilläga:

– Det kommer i sin tur bidra till viljan att följa de säkerhetsrutiner som är fastlagda. Därmed minskar risken för olyckor och allvarliga tillbud. Att arbeta med elsäkerhet är som att springa uppför en rulltrappa som går nedför om man stannar bara för någon sekund när man på väg utför. Just därför är det så viktigt med repetition! 


Kursen ELSA – Elsäkerhet vid arbete är till för alla som arbetar inom, eller med, industriella elanläggningar, elinstallationer i bostäder och liknande anläggningar. Efter avslutad kurs har deltagarna god kunskap om hur de förebygger elolycksfall genom hur de använder den anpassade säkerhetsanvisningen ELSA. Självklart finns även möjlighet att hålla kursen på engelska vid efterfrågan.

ELSA för elprovplats är en specialutformad kurs för personal som utför arbete i provplats/provrum. Kursen utgår från den europeiska standarden SS-EN 50191. Även denna kurs erbjuds på engelska vid efterfrågan.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen