Logo

I en alltmer elektrifierad värld är ELSA ett bra hjälpmedel

Sedan ett decennium tillbaka har STF Ingenjörsutbildning mångåriga kundrelationer inom industrin där elsäkerhet är en viktig del i företagens kontinuerliga säkerhetsarbete. Ett av de kundföretag vi har förmånen att samarbeta med och anpassa utbildningar för är Scania.

Kent Kvarnström, Coordinator Electrical Safety på Scania svarar här på några frågor om Scanias arbete och hur utbildningen Elsa – elsäkerhet vid arbete stöttar verksamheten.

Kent Kvarnström

Hej Kent, berätta först lite kort om din roll och historia på Scania?

–  Jag är elanläggningsansvarig för VCB (Voltage Class B) på Scania R&D. VCB handlar egentligen om de spänningsnivåer som finns i elektrifierade fordon, dess batterier och andra komponenter, ca 700V AC/DC. Jag har varit på Scania i snart 17 år med en paus där Astra Zeneca och Telge Nät fick besök.

De yrkesgrupperna som kontinuerligt utbildas enligt ELSA, hur ser deras arbetsvardag ut?

– Vi arbetar på ett labb med utveckling av lastbilar och bussar, vi utbildar mekaniker och andra kollegor så att de kan hantera elfara. Jag skriver en del instruktioner, rutiner och checklistor och försöker ha koll på elorganisationen enligt SS-EN 50110–1.

Vad är bakgrunden till att ni valt ELSA?

– Det är vedertagen praxis på Scania.

Vilka fördelar ser du och Scania med ELSA? / Hur stöttar ELSA er verksamhet?

– Vi arbetar alltmer med elektrifiering, det är brist på fordonselektriker som kan hantera lågspänning och vi måste utbilda personalen.

Har du några tips till andra som funderar på att välja ELSA som en utbildningsgrund i sitt elsäkerhetsarbete?

– Ju fler som känner till farorna med el, regelverk, lagar och förordningar - desto bättre. Ingen är född till elektriker så vi behöver utbilda oss för att undvika olyckor, bränder och farliga installationer. ELSA är ett bra hjälpmedel.

Hur upplever ni att samarbetet med STF fungerar?

– Bra!


ELSA – Elsäkerhet vid arbete

ELSA ger användaren de grundläggande teoretiska kunskaperna som krävs enligt myndigheternas föreskrifter för arbete på eller invid elektriska starkströmsanläggningar. Med ELSA har du tillgång till de föreskrifter som gäller vid skötsel av elanläggningar, metoder enligt svensk standard och de grundläggande principerna enligt ESA. Kursen följer den kursplan som STF tagit fram för elsäkert arbete i elanläggning. Kursen utgår från SS EN 50110–1. Läs mer om ELSA här.

Scania

Med målet att vara ledande inom hållbara transporter, utvecklar Scania affären samtidigt som de skapar värde för kunder, medarbetare och samhället. Scania levererar skräddarsydda tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster med fokus på effektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp i syfte att stärka kundens lönsamhet. Scanias huvudkontor är beläget i Södertälje där också majoriteten av Scanias arbetsområden finns representerade. Läs mer om Scania här​.

Till toppen