Logo

ELSA – utbildningen som höjer elsäkerheten i branschen

Mottot att alla har rätt att komma hem säkert efter en arbetsdag ligger till grund för STF Ingenjörsutbildnings populära utbildning ELSA (Elsäkerhet vid arbete). Peter Westrin är en av flera omtyckta föreläsare. Han uppskattar att få vara en del av arbetet med att höja elsäkerheten och medvetenhet om elfarorna i branschen. För Peter är ELSA ett viktigt steg i fortsatt rätt riktning.

Peter Westrin

Peter kombinerar elsäkerhet och pedagogik

Peter Westrin har varit aktiv på utbildningssidan i över tio år. Idag delar han sin tid mellan uppdrag som föreläsare inom elteknik och elsäkerhet med arbete som auktoriserad elinstallatör i eget elinstallationsföretag.

Från början täckte Peter upp vid behov på gymnasieskolor och YH-utbildningar med elkurser. Detta ledde senare till att han läste in lärarbehörighet mot gymnasiet och därmed har en stabil pedagogisk grund att stå på. Idag är Peters föreläsaruppdrag främst inriktade mot yrkesverksamma inom industrin.

– När jag utbildar yrkesverksamma ligger mycket fokus på praktiska lösningar och verkliga problem. Det är givande att kunna vara en bidragande faktor till både säkerhet och positiva siffror på den sista raden, säger Peter.

Peter berättar att han han alltid inleder med att säkerställa att han och deltagarna har en gemensam målbild kopplad till grundläggande säkerhetsfrågeställningar och funktion. Som fortfarande verksam installatör lyfter han gärna aktuella erfarenheter och frågeställningar som han stöter på i sin roll som installatör. Något som många deltagare noterat och uppskattat, tack vare igenkänningsfaktorn.

Samtliga ELSA-utbildningar följer svensk standard

ELSA följer den kursplan som STF tagit fram för elsäkert arbete i elanläggning och utgår från standarden SS EN 50110–1 Skötsel av elektriska anläggningar.  Beroende på vad kunden föredrar kan man välja mellan ett öppet eller företagsanpassat utbildningsformat.

Vid förfrågan håller Peter även utbildningen på engelska (ELSA in English). För de som har mer specifika arbetsuppgifter kopplat till produktion, produktutveckling eller forskning finns det också en ELSA för elprovplats.

– ELSA för elprovplats följer en annan standard, SS EN 50191 Uppställning och skötsel av elektrisk provutrustning, berättar Peter.

Samtliga ELSA-utbildningar följer svensk standard.

– Om man som komplement till lagstiftningen vidtar åtgärder enligt svensk standard så kan man anse att betryggande skyddsåtgärder är vidtagna, förtydligar Peter.

Elsäkerheten och tydlighet alltid i fokus

Under ELSA-utbildningen går Peter igenom elfaran, organisation, skyddsmetoder, lagstiftning och utvalda delar i standarden för att uppnå detta.

Genom ELSA får deltagarna de grundläggande teoretiska kunskaper som krävs enligt myndigheternas föreskrifter för arbete på, eller invid, elektriska starkströmsanläggningar. Arbetsgivarna kan även få hjälp med att förtydliga och särskilja ansvaret som innehavare av en starkströmsanläggning respektive rollen som arbetsgivare. Något som är extra viktigt att ha koll på efter att Arbetsmiljöverket sedan 2021 tagit över tillsynen gällande elsäkerhet vid arbete från Elsäkerhetsverket.

– Ett sätt att till viss del tillmötesgå kraven från Arbetsmiljöverket är att låta den personal som befinner sig i närheten av elfara utbildas i ELSA. Sedan kan man göra det på olika sätt med vissa intervall utifrån de företagsinterna instruktionerna, avrundar Peter.


Som välrenommerad aktör och kompetenspartner i samhällsbyggnadssektorn sätter STF Ingenjörsutbildning en stolthet i att bidra till att öka elsäkerheten i branschen. Vi har under många år haft förmånen att erbjuda ELSA företagsinternt för flera välrenommerade industriföretag. Vi har även breddat ELSA-utbudet ytterligare genom att erbjuda ELSA in English samt att ELSA för elprovplats även erbjuds på engelska. Ett steg i att erbjuda en bredd som passar flera delar av branschen.

Till toppen