Logo

Hälsa på ELSA!

Som en stolt aktör och kompetenspartner i samhällsbyggnadssektorn sätter vi en stolthet i att bidra till att öka elsäkerheten i branschen. Vi har under många år haft förmånen att erbjuda ELSA (Elsäkerhet vid arbete) företagsinternt för flera välrenommerade industriföretag. Numer erbjuder vi även en öppen ELSA samt ELSA för elprovplats.

Ett decenniums erfarenhet i professionellt paketerat format

Sedan ett decennium tillbaka har STF Ingenjörsutbildning mångåriga kundrelationer inom industrin där elsäkerhet är en viktig del i företagens kontinuerliga säkerhetsarbete. Vår välbeprövade utbildning ELSA är en del i vårt ständigt pågående arbete att främja elsäkerheten. Alla har rätt att komma hem säkert efter en arbetsdag. Utöver de mest efterfrågade företagsinterna ELSA-lösningar, erbjuder STF även en öppen utbildning baserad på vår mångriga summerade erfarenhet. ELSA följer den kursplan som STF tagit fram för elsäkert arbete i elanläggning och utgår från SS EN 50110-1.

Förebygg elolycksfall säkert

Idag har vi förmånen att utföra ELSA för flera stora industrikunder som har satt upp krav om repetition och där STF ansvarar för hela certifieringsflödet. I vår uppdaterade öppna ELSA-utbildning får du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ELSA. Utbildningen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Digitalt och tidseffektivt repetitionstillfälle

Unikt för ELSA är att det ingår ett digitalt och tidseffektivt repetitionstillfälle varje år efter den lärarledda utbildningen är avklarad. Vi är mycket måna om att ta ansvar över hela arbetsflödet och vet vilken fas varje enskild medarbetare befinner sig på. Vi har också utvecklat ELSA för elprovplats, skräddarsydd för dig som har mer specifika arbetsuppgifter kopplat till produktion, produktutveckling eller forskning.

Vår ambition är att fortsätta säkerställa företagens elsäkerhet. Kanske startar just ert företags certifieringsflöde genom att ni först går på ett av våra öppna tillfällen – kom och hälsa på ELSA!

Till toppen