Logo

ELSA hjälper Teracoms medarbetare att minimera elsäkerhetsriskerna

Sedan ett decennium tillbaka har STF Ingenjörsutbildning mångåriga kundrelationer inom industrin där elsäkerhet är en viktig del i företagens kontinuerliga säkerhetsarbete.

En av de kunder vi har förmånen att samarbeta med och anpassa utbildningar för är Teracom. Möjligheten att upprätthålla de anställdas riskmedvetenhet och kunskap om hur de ska tänka och arbeta vid elanläggningarna är en av fördelarna som Ingvar Tiger, eldriftledare på Teracom ser.

Ingvar Tiger

Berätta lite kort om din roll och historia på Teracom?

– Teracom bildades 1992 i och med bolagiseringen av Televerket och den del som då innefattade Rundradioverksamheten blev ett eget statsägt bolag. Före Teracom och bolagiseringen har jag haft många olika yrkesroller inom de olika verksamheterna på dåvarande Televerkets rundradio och mobilradio. Jag kom sedan tillbaka till Teracom 2006 efter många år på mobilsidan. Sedan 2008 har jag arbetat med ansvar för drift och underhåll av elanläggningar samt elinstallationer som behörig elinstallatör.

Berätta om de yrkesgrupperna som kontinuerligt utbildas enligt ELSA, hur ser deras arbetsvardag ut?

– Vår servicepersonal har en väldigt varierande arbetssituation där de ska sköta alla akuta driftfel på tekniska anläggningar samt installationer av nya anläggningar. Det är inte alltid de har möjlighet att förbereda sig i god tid för de uppgifter som förväntas att de ska utföra i ofta tidspressade situationer. Anläggningarna kan dessutom ligga svårtillgängligt till och uppgifterna behöver ibland utföras utanför normal arbetstid. Vi har yrkesgrupper med olika kompetenser. Men samtliga kommer alltid någon gång i kontakt med elanläggningar som behöver drift- och underhållsåtgärder.

Vad var bakgrunden till att ni valt att genomföra ELSA?

– Vi behöver kontinuerligt se till att vår personal har rätt förutsättningar för att förstå och minimera de risker som de kan utsättas för i sitt arbete. Vi har sett att ELSA är en bra del i ett av våra utbildningskrav som vi har på all vår personal som arbetar med och nära våra elanläggningar. Tidigare var detta en mindre del i vår interna teknikutbildning inom el. Men för att få en återkommande gemensam och enhetlig utbildning för alla har vi valt ELSA via STF.

Hur stöttar ELSA er verksamhet?

– Genom den regelbundenhet som ELSA-utbildningarna ger upprätthåller vi de anställdas riskmedvetenhet och kunskap om hur de ska tänka och arbeta med och vid elanläggningarna. Det ger även våra chefer en trygghet i deras ansvar vad gäller arbetsmiljön.

Har du några tips till andra som funderar på att välja ELSA som en utbildningsgrund i sitt elsäkerhetsarbete?

– Se på möjligheten med ett gemensamt utbildningspaket som kan anpassas för att ta med just era specifika förutsättningar.

Hur upplever ni att samarbetet med STF fungerar?

– Vi har ända sedan starten av samarbetet fått detta att fungera utmärkt. Utbildarna från STF har lärt känna vår verksamhet och vår personals förutsättningar, vilket lyfter utbildningen till en mycket bra nivå.


ELSA ger användaren de grundläggande teoretiska kunskaperna som krävs enligt myndigheternas föreskrifter för arbete på eller invid elektriska starkströmsanläggningar. Med ELSA har du tillgång till de föreskrifter som gäller vid skötsel av elanläggningar, metoder enligt svensk standard och de grundläggande principerna enligt ESA. Kursen följer den kursplan som STF tagit fram för el-säkert arbete i elanläggning. Kursen utgår från SS EN 50110–1. Läs mer om ELSA här.

Till toppen