Logo

ELSA sätter elsäkerheten i fokus

Vår välbeprövade utbildning ELSA (Elsäkerhet vid arbete) är en del i STF Ingenjörsutbildnings ständigt pågående arbete med att främja elsäkerheten. Alla har rätt att komma hem säkert efter en arbetsdag! Kursen följer den kursplan som STF Ingenjörsutbildning tagit fram för elsäkert arbete i elanläggning och utgår från standarden SS EN 50110–1. Andreas Carlsson, utbildningsansvarig el & industri, är stolt över att STF också erbjuder ELSA in English för de medarbetare som inte har svenska som modersmål.

Varför ska man gå ELSA-utbildningen?

– Alla medarbetare som är involverade i arbetsuppgifter som kan involvera elfara har nytta av en elsäkerhetsutbildning. Det handlar om att minska riskerna för personskador på grund av strömgenomgång eller verkan av kortslutning eller ljusbåge. Om du ska besöka en elanläggning gäller det att kunna göra en korrekt riskbedömning utifrån olika situationer för att minska skaderiskerna. Många är inte medvetna om att elsäkerhetsledaren kan neka dem tillträde om man t.ex. inte har rätt kläder eller utrustning.

Vad skiljer ELSA in English från den vanliga ELSA:n?

– Kursen är nästan en direktöversättning av den svenska versionen. Skillnaden i dagsläget är att regelverket har ändrats sedan den svenska boken uppdaterades. Nya regelverk har inträtt från första december 2022. Vi har arbetat fram en helt ny bok för ELSA in English med uppdaterad information.

Andreas Carlsson

Varför är det viktig att ha koll på elsäkerhet generellt?

– Det är relevant för att kunna jobba säkert och vara trygg i att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. Genom att ha koll på elsäkerhet vid arbete kan man undvika att riskera att utsätta sig själv eller andra för fara. Det är inte bara elektriker som åker ut till anläggningarna, det kan vara alltifrån programmerare till administratörer. Det händer tyvärr flera olyckor per år som beror på missförstånd eller slarv. Det kan vara att man missat att följa regelverk eller en standard, eller trott att någon annan har satt upp skyddsåtgärder som sedan visar sig inte vara uppsatt.

Varför ska arbetsgivare investera i den här utbildningen?

– Genom att vara påläst om elsäkerhet får man en större insikt för vilka typer av faror som finns när man tillträder en elanläggning. Man får också bättre förståelse hur man kan skydda sig själv och andra, men även vilka relevanta frågor man kan ställa kring ämnet för att förstå olika situationer bättre. Många underskattar hur farlig arbetsmiljön kan vara. Det sammantaget ger en säkrare arbetsmiljö och gör att man kan undvika allvarliga skador både för människor, anläggningar och utrustning.

Vilka deltagare är kursen tänkt för och vad behöver de för förkunskaper?

– Alla som är i kontakt med en elanläggning på något sätt eller utför åtgärder på eller nära elektriska anläggningar har nytta av kunskaperna från ELSA. Det gäller elanläggningar från klenspänning till och med högspänning.


ELSA in English är elsäkerhetskursen för de medarbetare som inte har svenska som modersmål. Kursen är till för alla som arbetar inom, eller med, industriella elanläggningar, elinstallationer i bostäder och liknande anläggningar. Efter avslutad kurs har deltagarna god kunskap om hur de förebygger elolycksfall genom hur de använder den anpassade säkerhetsanvisningen ELSA.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen