Logo

ATEX-direktiv-utbildning ger Anders trygghet i arbetet

Anders Arkell

Anders Arkell, forskare inom lignin och bioraffinaderi på RISE Research Institutes of Sweden, gav oss några minuter av sin tid mellan föreläsningarna för att berätta om sina upplevelser av kursen ATEX-direktiven.

Varför går du den här utbildningen?

– Jag sitter som projektledare för ett investeringsprojekt och vi ska investera i en anläggning där vi kommer ha dammexplosiv atmosfär. Det innebär att jag har ansvar över hela fasen från vad som ska köpas in till uppstart av anläggningen. Därför ville jag bland annat få en övergripande inblick i de standarder som gäller inom ATEX-klassade områden.

Vad har du tagit med dig hittills från utbildningen?

– En hel del om var jag hittar de olika lagar, regler och förordningar samt vad som gäller i vilka lägen. Jag har också fått mer koll på vilken typ av utrustning som får användas i olika klassade områden. De exempel vi haft på olika klassningsplaner har också varit mycket bra, även om jag nog behöver studera dem mer på egen hand efteråt för att kunna ta till mig all kunskap.

Vad förväntar du dig att kursen kommer ge dig i din yrkesroll framöver?

– En större trygghet när jag sitter med investeringsprojektet. Jag kommer veta bättre vad som krävs vad gäller det vi ska investera i. Dessutom kommer jag att kunna ställa rätt frågor och rätt krav på utrustningsleverantörer.

Slutligen, vilken del av kuren har varit mest lärorik hittills?

– Hur man klassar olika elektriska och mekaniska utrustningar, men även hur man kan ta reda på i vilka zoner de får lov att användas samt metodiken för att ta fram klassningsplaner.


Vill du också få bättre kunskap om ATEX-direktiven och en större förståelse för märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning? Vår uppskattade föreläsare Kent Ruuth, konsult med lång erfarenhet inom ATEX Explosionsfarliga områden, ger dig under tre dagar den kunskap du behöver för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö. Läs mer om kursen Atex-direktiven här.

Till toppen