Logo

ATEX direktiv

3 kursdagar

Här går vi igenom vad du behöver veta för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö. Syftet är att skapa förståelse för hur ATEX-direktiven kan påverka dig och din verksamhet. Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor innebär stora risker. Därför krävs kunskap om de standarder som gäller inom ATEX-klassade områden.

Innehåll i kurs

 • Riskbedömning, klassning
 • Grupparbeten inkl redovisning
 • ATEX direktiv
 • Användardirektivet
 • Explosiv dammblandning
 • Statisk elektricitet
 • Skyddsprinciper
 • Märkning av Ex-materiel
 • Installationsprinciper
 • Exi, apparater och system

SEK-handböckerna 426 (SS-EN 60079-10-1) och 427 (SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17) ingår i kursdokumentationen. Dessa behandlar klassning av riskområden med explosiv gasatmosfär samt installation, kontroll och underhåll.

Kursens mål

Att du ska få kunskap om ATEX-direktiven och förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Vidare ska du få kännedom om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, vilka elmateriel som lämpar sig för olika riskområden samt för- och nackdelarna med olika konstruktionsprinciper.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering

Introduktion, presentation

Riskbedömning, klassning gas
- systematisk genomgång av handbok 426 (SS-EN 60079 10)
- hantering, förvaring m.m. av brandfarlig vara
- vem ansvarar för klassningen?
- vem utför klassningen?
- måste klassningen dokumenteras?

Riskbedömning, klassning gas (forts.)
- exempel, grupparbete

 

Dag 2

Riskbedömning, klassning damm
- ämnen
- antändningstemperatur
- explosionsgränser

ATEX-direktiven
- produktdirektivet
- föreskrifter
- harmoniserade standarder
- översikt mekaniska skyddsprinciper

ATEX-direktiven (forts.)

Användardirektivet
- riskbedömningar
- skyltning
- säkerhetsdata
- explosionsskyddsdokument

Statisk elektricitet
- SS-EN 60079-32-1

Dag 3

Skyddsprinciper
- Exe, Exd, Exi, Exp, Exm, Exo, Exn

Märkning av Ex-materiel
- märkning enligt standard och ATEX-direktiv

Installationsprinciper
- installation enligt ny utgåva av standarderna i handbok 427 (SS-
  EN 60079-14)
- kabelval och kabelförläggning
- potentialutjämning
- frekvensstyrning av motorer

Installationsprinciper (forts.)
Exi, apparater och system
- säkerhetsbarriärer
- val av kabel
- systemuppbyggnad
- systembeskrivning
- dokumentation

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Kent Ruuth
Kent Ruuth Kent Ruuth Konsult

Konsult med lång erfarenhet inom ATEX Explosionsfarliga områden. Han är ordförande för TK1/TK31 som hanterar de standarderna som finns inom det explosionsfarliga området. Han har varit med och översätt klassningsstandarden SS-EN 60079-10 till den svenska handboken om klassning "SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden".

3 kursdagar 22 300 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 2 nov 2021, 09:30
 • Slut 4 nov 2021, 15:30
 • Boka 9 Platser kvar
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 26 apr 2022, 09:30
 • Slut 28 apr 2022, 15:30
 • Boka
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 22 nov 2022, 09:30
 • Slut 24 nov 2022, 15:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla som har behov av utbildning och vidareutbildning i ämnet ATEX, explosionssäkra elinstallationer och arbetsmiljöer. Eftersom standarderna i SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 har uppdaterats, är kursen aktuell för alla elkrafttekniker som arbetar med elinstallationer i Ex-miljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 2 nov 2021 - 4 nov 2021

stockholm & digitalt klassrum, 26 apr 2022 - 28 apr 2022

stockholm & digitalt klassrum, 22 nov 2022 - 24 nov 2022

Pris

22 300 kr exkl. moms

Till toppen