Kursens mål

Att du ska få kunskap om ATEX-direktiven och förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Vidare ska du få kännedom om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, vilka elmateriel som lämpar sig för olika riskområden samt för- och nackdelarna med olika konstruktionsprinciper.

Innehåll i kurs

  • Riskbedömning, klassning
  • Grupparbeten inkl redovisning
  • ATEX direktiv
  • Användardirektivet
  • Explosiv dammblandning
  • Statisk elektricitet
  • Skyddsprinciper
  • Märkning av Ex-materiel
  • Installationsprinciper
  • Exi, apparater och system

SEK-handböckerna 426 (SS-EN 60079-10-1) och 427 (SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17) ingår i kursdokumentationen. Dessa behandlar klassning av riskområden med explosiv gasatmosfär samt installation, kontroll och underhåll.