Kursens mål

Att ge översiktliga kunskaper om reglerna för utförande av elinstallationer för lågspänning.

Innehåll i kurs

Kursen ger en grundläggande genomgång av elinstallationsreglerna i sin helhet inklusive de väsentliga förändringarna. Elinstallationsreglernas betydelse för "god elsäkerhetsteknisk praxis". Elsäkerhetsverkets föreskrifter för utförande av elanläggningar belyses översiktligt.