Kursens mål

Att du ska få lära dig hur ansvar och skyldigheter är fördelade enligt lag, förordningar och föreskrifter.

Innehåll i kurs

Lagstiftniningens skyldigheter, ansvar och förväntningar för

  • Innehavare av elanläggningar
  • Arbeten där det finns elektrisk fara
  • Elinstallationsarbete
  • Elektrisk utrustning