Logo

Ny utgåva av Elinstallationsreglerna, SEK Handbok 444

Utbildningsansvarig El & Energi Marie-Louise Wesslén

Utbildningsansvarig El & Energi Marie-Louise Wesslén

Nu är den nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, handbok 444 utg 4 av SS 436 40 00 på plats! Ta del av de nya reglerna så du är uppdaterad och kan planera för de viktiga förändringarna! Utbildningsansvariga Marie-Louise Wesslén är stolt över kursens uppdatering med vår uppskattade föreläsare Mats Jonsson i spetsen.

Varför är det viktig att ha koll på elinstallationsreglerna?

– De som arbetar med installationer behöver känna till vad som gäller och vad de har att förhålla sig till. Det är viktigt installationerna utförs utifrån de rekommendationer och standarder som finns. Arbetsuppgifterna ska alltid utföras korrekt utifrån svensk standard, vilket har med säkerheten att göra. Säkerheten berör den utrustning man arbetar med såväl som hur arbetet utförs. Sedan ska anläggningen även vara säker för tredje part efter installationen är slutförd.

Marie-Louise förtydligar:

– Reglerna är ett hjälpmedel för att se till att installationerna görs korrekt, så att inga olyckor eller skador inträffar efter installationen är klar.

Vad kan deltagarna förvänta sig av kursen?

– Deltagarna får en informativ tvådagarskurs där man går igenom föreskrifterna för lågspänningsanläggningar och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4 – Elinstallationer för lågspänning. Under kursens gång sätter man sig verkligen in i reglerna samtidigt som man får nödvändiga kunskaper om utförande av elinstallationer för lågspänning. Vår erfarna föreläsare Mats Jonsson leder utbildningen. Han är mycket kunnig inom området och har lång erfarenhet. Tidigare deltagare har gett mycket positiv feedback om Mats och beskrivit honom som pedagogisk, saklig och tydlig.

Vilka passar utbildningen för?

– Utbildningen passar för alla elkrafttekniker som planerar, konstruerar, besiktigar eller utför elinstallationer för lågspänning, t.ex. elinstallatörer, konsulter, elektriker och besiktningsmän.


Kursen Elinstallationsreglerna omfattar en genomgång av elinstallationsreglerna i sin helhet, samt de viktigaste förändringarna. Den fjärde utgåvan har granskats noggrant och uppdaterats med nya definitioner och tekniska krav. När du genomför kursen ingår ett eget uppdaterat exemplar av SEK Handbok 444 att behålla.

Till toppen