Logo

STF erbjuder Skötsel av elanläggningar och Kontroll före idrifttagning

Vi på STF Ingenjörsutbildning sätter en stolthet i att alltid erbjuda de bästa föreläsarna till våra utbildningsdeltagare. Föreläsarna är alltid specialister med god erfarenhet och förankring i branschen, vilket speglar sig i antalet nöjda utbildningsdeltagare. En av våra uppskattade föreläsare heter Massimo Cordeschi, utbildningskonsult inom elteknik, som bl.a. byggt och sjösatt våra två senaste tillskott i utbildningsportföljen.

Massimo Cordeschi

En föreläsare som brinner för elsäkerheten

Massimo har en bred elteknisk bakgrund, både som elektriker och auktoriserad elinstallatör. Han är även legitimerad lärare och har tidigare bl.a. undervisat gymnasieelever på elprogrammet och i elteknik på Komvux och yrkesutbildningar. Sedan ca tio år driver Massimo sitt företag S.P.Q.R. elteknik AB där ha arbetar som konsult och föreläsare för framförallt företag inom elsäkerhet och elteknik. Det här är en person som verkligen brinner för att föreläsa och av att få dela med sig av sina kunskaper inom el och elsäkerhet.

Massimo utvecklar även egna utbildningar och har bl.a. arbetat fram STF:s versioner av Skötsel av elanläggningar och Kontroll före idrifttagning, som självklart grundar sig i respektive aktuella standarder. Bägge utbildningarna är teoretiska endagarsutbildningar som avslutas med ett summerande kunskapstest.

Skötsel av elanläggningar – för alla som arbetar med elektrisk fara

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Utbildningen Skötsel av elektriska anläggningar vänder sig därmed till alla som arbetar där det finns elektrisk fara.

Massimo guidar deltagarna genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet utifrån standard ELSÄK-FS 2006:1, som upphävs den 1/12-2021, samt standarden SS-EN 50 110-1 utg.3. Han går även igenom riskhantering och bedömning av elsäkerheten, säkerhetsavstånd etc. Kursen redovisar Elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Det här är en utbildning som enligt elbranschens rekommendationer ska erbjudas som repetition vart tredje år, för att hålla säkerhetskunskaperna regelbundet uppdaterade.

Kontroll före idrifttagning – grundläggande förståelse för korrekt utförda kontroller

Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk måste den kontrolleras så att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. I utbildningen Kontroll före idrifttagning går Massimo igenom på ett noggrant, grundläggande och lättförståeligt sätt hur deltagarna genomför en korrekt kontroll av ett utfört elinstallationsarbete i en lågspänningsanläggning enligt del 6 i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Han går även igenom vilka roller som är involverade i respektive moment samt hur man korrekt dokumenterar kontrollerna.

Utbildningens målgrupp är framförallt medarbetare med kontrollansvar på ett elinstallationsföretag samt de som ska genomföra idrifttagning i slutskedet av en byggnation med elinstallationer.


­­­­­­Vill du veta mer om utbildningarna Skötsel av elektriska anläggningar eller Kontroll före idrifttagning? Kontakta utbildningsansvarig El & Industri Andreas Carlsson på andreas.carlsson@stf.se alt. 076-540 07 78.

Till toppen