Logo

Marie-Louise uppskattar den sociala dialogen med kunder och deltagare

Marie-Louise Wesslén

Vi har flera uppskattade och engagerade medarbetare på STF. En av dem är Marie-Louise Wesslén. Vad gör hon och vad är hennes drivkrafter? Läs vidare för att lära känna Marie-Louise lite bättre!

Vad är din roll på STF?

– Jag arbetar som utbildningsansvarig el & energi. Det innebär att jag ansvarar över våra drift- och underhållsutbildningar och även elsäkerhetsutbildningarna.

Vad har du arbetat med tidigare?

– Tidigare arbetade jag på Telia som sekreterare på en av deras juristavdelningar. Därefter fick jag en tjänst på deras besöks- och konferensavdelning där jag involverades i deras globala telemöten och konferenser. Tack var de erfarenheterna fick jag jobb på STF:s dåvarande IT- och telecom-avdelning som kursadministratör. Därefter har jag fått flera spännande chanser att växa internt till den roll jag har idag.

Vad är dina drivkrafter i ditt arbete?

– Att få träffa kunder och deltagare! Det är givande att ha en dialog med dem om vad de har för behov och sedan hjälpa dem med lösningsförslag. Jag uppskattar också att få leverera, se resultatet och även utvärdera vad det ger dem. Det är även kul med den kontinuerliga dialogen med våra uppskattade föreläsare. Jag lär mig något nytt hela tiden!

Finns det något extra intressant  i vårt erbjudande som du vill berätta om?

– STF är unika med att erbjuda kurser inom Arbete med spänning, en arbetsmetod som används när en tekniker kommer in i riskområdet oisolerad med kroppsdel, verktyg, utrustning eller anordning. Sedan vill jag även nämna vår temadag den 20 september där vi belyser de nya föreskrifterna för starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2022:1–3) som ersätter de tidigare (ELSÄK FS 2008:1–3).

Till toppen