Logo

ELSA för elprovplats skapar säkrare arbetsplatser

Att skapa bra rutiner och minska risken för elolyckor på arbetet är två viktiga delar i kursen ELSA för elprovplats. Kursen är en specialinriktad utbildning för personal som utför arbete på provplats/provrum. Kursansvarige Andreas Carlsson berättar att kursen är en bra vägledning för de som arbetar inom provning om hur de ska arbeta säkert, men även hantera olika situationer om de blir osäkra.

Vilka har nytta av att gå ELSA för elprovplats?  

– Alla som arbetar med testning där el finns inblandat. Det kan vara labb (medicinskt utrymme), industri eller arbete med vissa maskiner där det kan finnas uppladdad spänning via spolar eller kondensatorer (batterier).  

Vad får deltagarna lära sig?  

– Vi går igenom elfaran, ansvaret för elsäkert arbete, begrepp inom el, risker och organisationen med de olika rollerna. Vi tar även upp hur arbetsplatsen ser ut, verktyg och skyltar med mera och hur dessa ska skötas. Deltagarna får också lära sig mer om arbete utan spänning, nära spänning, arbete med spänning och vilka arbetsmetoder som är kopplade mot dem. Sist tar vi upp regelverket med lagar samt SS-EN 50191 som handlar specifikt om elprovplatser.  

Andreas Carlsson

Vad är de vanligaste problemen när man arbetar i provplats/provrum?  

– Jag skulle säga ensamarbete och att en del personer tyvärr inte har rätt kompetens, vilket kan leda till felaktiga riskbedömningar. Om man arbetar med risk för strömgenomgång är det därför viktigt att utbilda sig kontinuerligt och även att genomföra repetitionsutbildningar. Det är en av anledningarna till att vi har digitala repetitionstillfällen på våra kurser. 

Hur stärker den här utbildningen deltagarnas organisationer?  

– Om fler har en bra grundutbildning kan de snabbare lösa sina uppgifter, men även lära andra att agera korrekt. Det minskar både risker och olyckor. En olycka i sig kan göra att maskiner går sönder eller det blir driftstopp och i värsta fall uppkommer skador eller dödsfall. Ett konkret exempel är om en elektriker inte mäter korrekt, vilket kan leda till att ett relä till en värmepanna går sönder. Det i sin tur gör att värmen inte regleras korrekt i byggnaden. Elektrikern får då svårt att hitta rätt relä och kostnaden för ett enkelt arbete kan bli onödigt hög. 


ELSA för elprovplats är en specialutformad kurs för personal som utför arbete i provplats/provrum. Kursen utgår från den europeiska standarden SS-EN 50191. Kursen erbjuds även på engelska vid efterfrågan.

Du är varmt välkommen att kontakta Andreas Carlsson för mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation: 076-540 07 78 alt. andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen