Logo

Mats Jonsson moderator och föreläsare om Handbok 421 på ELSÄK 22

Mats Jonsson

Du har väl inte missat att det snart är dags för ELSÄK (Elsäkerhetsdagarna)? Den 5–6 december hålls Sveriges kanske mest uppskattade forum för nätverkande och kunskapsbyggande inom relevanta och aktuella branschfrågor. Ett för många välkänt namn är Mats Jonsson, som kommer delta både i rollen som moderator och föreläsare.

Mats äger företaget Eltrygg Miljö och arbetar aktivt för att sprida kunskap om elsäkerhet och de regler som ska styra oss att göra rätt. Han är även ledamot av den tekniska kommittén TK64 som tar fram standarder för elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock.

Vad ska du föreläsa om och varför är ämnet viktigt?

– Jag ska tala om handbok 421. Val av ledare och val av skydd är grundläggande för att en elinstallation ska ge en betryggande säkerhet mot skada av el men även ge en godtagbar driftsäkerhet.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

– Grundläggande för att få en tillförlitlig elinstallation är att den som väljer elmateriel har nödvändig anläggningskännedom. Det vill säga att han eller hon har kunskap om de elektrotekniska förutsättningarna och användarens nyttjande av elinstallationen. Tyvärr skaffar man sig inte alltid tillräcklig anläggningskännedom och därmed kan den färdiga elinstallationen begränsa användarens behov.

Av dom nyheter som vi kommer att ta upp under ELSÄK är det någon speciell nyhet som du vill lyfta lite extra?

– På ELSÄK 22 kommer flera nyheter upp som berör såväl innehavare av elanläggningar som personal inom elinstallationsföretag. De nya föreskrifterna kommer att ha påverkan på branschen. Kravet på att ha dokumenterade rutiner för den fortlöpande kontrollen kommer säkert att vara en snackis.


Vill du höra mer om aktuella nyheter från Elsäkerhetsverket och även ta del av flera andra intressanta branschföreläsare? Under Elsäkerhetsdagarna 2022 får du möjlighet följa utvecklingen i elbranschen och få en djupare inblick i de förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. Säkra din plats redan idag!

Till toppen