Logo

ELSÄK 22: Jimmy Laukas guidar dig genom åtgärder vid arbete med risk för induktion

Du har väl skrivit upp 5–6 december i din kalender? Om inte så är det dags att skriva in Elsäkerhetsdagarna då! STF har tillsammans med kunniga personerna från elbranschen skapat Sveriges kanske mest uppskattade forum för nätverkande och kunskapsbyggande. En av de uppskattade föreläsarna som kommer stå på scenen är Jimmy Laukas, Elsäkerhetssamordnare på Vattenfall Eldistribution.

Jimmy Laukas

Breda kunskaper inom alltifrån elsäkerhetsarbete till arbetsmiljö  

Sedan 2019 är han verksam som elsäkerhetsspecialist hos Vattenfall Eldistribution. Det senaste decenniet har Jimmy arbetet med elsäkerhet och arbetsmiljö på företag som Grontmij, Rejlers och Inspecta. Engagemanget för att lära ut visar sig genom åtagandet som ESA-lärare för internutbildningar sedan 2017 och ESA-huvudlärare sedan 2019.

– Som huvudlärare utbildar jag ESA lärarna i hur man ska bedriva utbildningen enligt Energiföretagen med hjälp av GROW-modellen, berättar Jimmy.

Dessutom är Jimmy ordförande i Energiföretagens Hälsa, Miljö och säkerhetsutskottet (HMS-U) samt med i TK78 hos Svensk Elstandard som bl.a. tar fram en ny utgåva av SS-EN 50110–1.

Varför är det viktig att ha koll på elsäkerhet?

– De senaste två åren har två dödsolyckor och flera allvarliga tillbud skett på grund av induktion och influens. Därför behöver personalen framför allt förstå vilka konsekvenserna kan bli om man ”genar i kurvorna”. Dödsolyckor och tillbud går att förebygga genom att man visar vägen och hela tiden jobbar aktivt med förebyggande säkerhetstänk ute bland företagen.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

– Bristande kunskap om vad som orsakar problemet och hur det ska hanteras. En annan anledning till elrelaterade olyckor är att personalen inte följer satta rutiner och anvisningar. Därför är det väsentligt att hjälpa dem att förstå innebörden av instruktionerna.

Av dom nyheter som vi kommer att ta upp under ELSÄK är det någon speciell nyhet som du vill lyfta lite extra?

– Inom kort kommer Handboken om Induktion och influens att publiceras. Jag vill även lyfta punkten Elsäkerhetsverkets olycksfallsrapport för 2021 och hur man kan använda den för att arbeta skadeförebyggande.


Vill du höra mer om aktuella nyheter från Elsäkerhetsverket och även ta del av flera andra intressanta branschföreläsare? Under Elsäkerhetsdagarna 2022 får du möjlighet följa utvecklingen i elbranschen och få en djupare inblick i de förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. Säkra din plats redan idag!

 

 

Till toppen