Logo

ELSÄK 22: Joakim Grafström informerar om termer och definitioner samt nyheter om SS 436 40 00

Joakim Grafström

Låt oss samlas tillsammans under årets främsta el-forum där branschkunniga föreläsare presenterar de senast aktuella frågorna inom elsäkerhet! Du har väl säkrat din plats den 5–6 december? Under ELSÄK får du ta del av två dagars nätverkande, samtidigt som du får möjlighet att uppgradera dina kunskaper och få nya erfarenheter. En av föreläsarna kommer vara den tekniska experten Joakim Grafström från SEK Svensk Elstandard.

En teknisk expert – två aktuella föreläsningsblock

Joakim har arbetat med elinstallationsteknik i allmänhet och elsäkerhet i synnerhet sedan 1990-talet på Banverket (numera en del av Trafikverket) samt EIO (som idag ingår i Installatörsföretagen) och Elsäkerhetsverket. Däremellan har han även hunnit med en avstickare med lyftanordningar. Idag är Joakim verksam på SEK Svensk Elstandard som teknisk expert och sedan ett år även ordförande i IEC:s tekniska kommitté (TC 1) som svarar för den internationella elektrotekniska terminologin på webbplatsen www.electropedia.org.

Under ELSÄK kommer Joakim att hålla i två föreläsningsblock. Det första blocket har namnet Betydelsen av termer och definitioner för elbranschen där han föreläser i rollen som ordförande i IEC TC 1 och kommer tala om vikten av att använda rätt ord i rätt sammanhang. Han kommer även föreläsa under temat Förslaget till utgåva 4 av SS 436 40 00 i rollen som specialist elinstallationsregler på SEK Svensk Elstandard. I det andra blocket berättar han om vilka nyheter som förväntas komma i de uppgraderade Elinstallationsreglerna.

Varför är det viktig att ha koll på dessa ämnesområden?

– När det kommer till termer och definitioner är det nödvändigt att använda en otvetydig terminologi för att inte bli missförstådd, då det är grunden för att vi ska förstå varandra när vi beskriver tekniska system och materiel. Om vi misstolkar eller inte förstår varandra faller hela idén med tekniska regler. Vad gäller Elinstallationsreglerna gäller det att vara uppdaterad med innehållet. Det är nödvändigt för att utföra och projektera säkra och ändamålsenliga elinstallationer och därmed vara framgångsrik som yrkesperson eller företagare.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

– För termer och definitioner är det att oklara, odefinierade eller gamla termer används och medför tolkningstvister. För Elinstallationsreglerna skulle jag säga att rykten sprids om vad som är okej eller inte samt att alltför få är pålästa om vad som gäller. Allt för få företag använder de modernaste lösningarna enligt gällande standard.

Av de nyheter som vi kommer att ta upp under ELSÄK är det någon speciell nyhet som du vill lyfta lite extra?

– I min första föreläsning om termer och definitioner handlar det inte främst om nyheter utan egentligen om självklarheter som ofta glöms bort. Det blir en resumé över terminologi som används och går att förstå samt exempel på terminologi där missförstånd lätt uppstår. Vad gäller den andra föreläsningen om Elinstallationsreglerna kommer jag tala om de största uppdateringarna som berör de teknikområden där det pågår en intensiv produktutveckling, t.ex. elfordonsladdning och solcellsinstallationer. Vi har även arbetat med fortsatt anpassning av de allmänna delarna av Elinstallationsreglerna för att passa likströmsinstallationer.


Vill du höra mer om aktuella nyheter från Elsäkerhetsverket och även ta del av flera andra intressanta branschföreläsare? Under Elsäkerhetsdagarna 2022 får du möjlighet följa utvecklingen i elbranschen och få en djupare inblick i de förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. Säkra din plats redan idag!

Till toppen