Logo

ELSÄK 22: Reijo Eriksson lär dig förebygga olycksrisker vid arbete med risk för induktion

Den 5–6 december smäller det – då är det nämligen dags för årets Elsäkerhetsdagar! Men apropå smällar, hur vi tänker kring säkerhet är en viktig del för att alla medarbetare ska komma hem säkert efter en arbetsdag. Och just säkerhet är ett ämne som en av våra uppskattade föreläsare elsäkerhetsspecialisten Reijo Eriksson verkligen har koll på!

Reijo Eriksson

Elsäkerhetsspecialisten som brinner för lärandet

Reijo är i grunden elektroingenjör och auktoriserad elinstallatör. Sedan 2018 är han anställd som elsäkerhetsspecialist på Ellevio. Reijo har arbetet med elsäkerhet i över 20 år, bl.a. på Elsäkerhetsverket och Elektriska Nämnden. Han är även en engagerad ESA-lärare sedan 2015 och håller cirka 30 utbildningar varje år. Dessutom är han både ledamot i Energiföretagens ESA-grupp som tar fram ESA, samt med i TK78 hos Svensk Elstandard som bl.a. arbetar för att ta fram en ny utgåva av S-EN 50110–1 som ESA bygger på.

Varför är det viktig att ha koll på elsäkerhet?

–  Induktion och influens har de senaste två åren medfört två dödsolyckor och flera allvarliga tillbud.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

–  Bristande kunskap om vad som orsakar problemet och hur det ska hanteras.

Av dom nyheter som vi kommer att ta upp under ELSÄK är det någon speciell nyhet som du vill lyfta lite extra?

–  Handboken om Induktion och influens som inom kort kommer att publiceras.
Även punkten Elsäkerhetsverkets olycksfallsrapport för 2021 och hur vi kan nyttja den i det skadeförebyggande arbetet är intressant. Branschen behöver tänka nytt för att nå en nollvision.


Vill du höra mer om aktuella nyheter från Elsäkerhetsverket och även ta del av flera andra intressanta branschföreläsare? Under Elsäkerhetsdagarna 2022 får du möjlighet följa utvecklingen i elbranschen och få en djupare inblick i de förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. Säkra din plats redan idag!

Till toppen