Logo

ELSÄK-22: Anders Richert ger rykande heta nyheter från Elsäkerhetsverket

Den 5–6 december slår vi upp dörren och välkomnar publiken till årets Elsäkerhetsdagar! Du kan se fram emot två spänningsfyllda dagar med många upplysande diskussioner och intressanta föreläsningar. En av årets föreläsare är Anders Richert, i grunden civilingenjör och idag teknisk direktör på Elsäkerhetsverket, som kommer att upplysa om de senaste nyheterna från Elsäkerhetsverket.

Anders Richert

Anders har erfarenhet av energibranschen sedan 80-talet med sin bas främst inom nätplanering, drift och elanläggningsfrågor. Under början av 2000-talet var Anders konsult främst i internationella elektrifieringsprojekt.

Anders arbetade cirka 10 år som ansvarig för nät- och elmarknadsfrågor på det som idag är Energiföretagen Sverige, för att därefter under hösten 2014 tillträda rollen som teknisk direktör för Elsäkerhetsverket. Sedan några är han även ansvarig för anläggningsavdelningen på Elsäkerhetsverket.

Anders, varför är det viktig att ha koll på elsäkerheten?

– I det samhälle vi lever i är el troligen den viktigaste energibäraren. Från att det var ljus och kraft i sina enklaste former som man omvandlade, så ser vi på den elektrifieringsstrategi som förra regeringen la fram att uppdraget för elektriciteten har blivit mycket större. Genom detta så blir det viktigare att elsäkerhetsfrågorna är med redan i den inledande planeringen av ett projekt. Även EMC-frågorna (elektromagnetiska kompatibilitetsutrustningar och anläggningar ska fungera som avsett utan att störa varandra) blir allt viktigare genom att kraftelektronik av olika slag finns i nästan allt som använder el.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

– Den största utmaningen för alla oss som sysslar med elsäkerhet är att skapa förståelse för vikten att hantera elsäkerhetsfrågorna. När vi märker att andra förstår har vi nått väldigt långt och de som innehar en elprodukt eller elanläggning kommer vara mer vaksamma samt agera med förstånd. Utmaningarna med multihantverkare, internethandel men även lågprishandel med elprodukter är ökande då krympande ekonomiska marginaler gör att priset hamnar högre upp i prioriteringsordningen. Detta medför ökad risk att elsäkerheten delvis glöms bort, vilket i sin tur ökar risken för brand och strömgenomgång.

Av de nyheter som vi kommer att ta upp under ELSÄK är det någon speciell som du vill lyfta lite extra?

– Som representant för Elsäkerhetsverket vill jag, lite själviskt, lyfta fram en liten men viktig nyhet – den fortlöpande kontrollen (beskriven i ELSÄK-FS 2022:3). Med de modifieringar vi gjort i våra föreskrifter hoppas vi att allas förståelse för vikten av fortlöpande kontroll ska öka och därmed även regelefterlevnaden. Det som är nytt är att de som har en verksamhet ska dokumentera hur rutinerna ser ut. Men att alla som är innehavare ska genomföra en fortlöpande kontroll är ingen förändring jämfört med tidigare.


Vill du höra mer om aktuella nyheter från Elsäkerhetsverket och även ta del av flera andra intressanta branschföreläsare? Under Elsäkerhetsdagarna 2022 får du möjlighet följa utvecklingen i elbranschen och få en djupare inblick i de förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. Säkra din plats redan idag!

Till toppen