Radiokommunikation och radioteknik

Kursnummer: 458400

14 - 16 nov 2017
3 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
16 900 kr
Kursprogram Praktisk info

Du får förståelse för de olika aspekterna av analog och digital radiokommunikation och de praktiska tillämpningarna av radiotekniken i befintliga radionät. Efter avslutad kurs har du förståelse för användning av olika frekvensband och hur en radios sändare respektive mottagare fungerar. Det ger dig en bra grund för vidare studier inom området radiokommunikation och radioteknik.

Innehåll i kurs

  • Introduktion till radiokommunikation
  • Modulering och demodulering, sändare och mottagare
  • Brus, selektivitet och känslighet
  • Transmissionsledningar och koaxialkablar, impedans, reflektion
  •  Olika antenner och deras egenskaper
  • Digital radiokommunikation (FDMA, TDMA, CDMA)
  • Digital modulation (QAM, FSK, PSK) och kanalkodning
  • 2:a till 4:e generationens landbaserade mobilsystem
  • Radioaccess och kärnnät

En delkurs i STF Radioskola - Certifierad Radiotekniker 

Kurs intressant för

Ingenjörer och tekniker som arbetar med projektering, installation, service och underhåll och behöver öka sina kunskaper om radioteknik och radiotransmission. Tekniska konsulter, marknadsförare med flera har också utbyte av denna kurs.

Förkunskaper

Kunskaper om telekommunikation motsvarande STFs kurs Introduktion till telekommunikation.

Kursens mål

Att ge dig förståelse för användningen av radiokommunkation och hur digital och analog radioteknik fungerar tekniskt. Att ge dig kunskap om olika frekvensband och deras användning. Att du lär dig hur en radios sändare- respektive mottagare fungerar. Att sammantaget ge dig en bra grund för fortsatta studier inom radiokommunikation och radioteknik.

Tipsa en vän Fråga om kursen