Logo

Chef- och ledarprogrammet

8 kursdagar

För att kunna leda framgångsrikt på olika nivåer i organisationen krävs olika typer av kompetenser och förmågor. Hur du som ledare agerar påverkar i hög grad både medarbetare och affärsresultat.

Oavsett om du redan axlat rollen som ledare eller om du är på väg att göra det, ger den här utbildningen dig ökad förståelse för människors reaktioner, likheter och olikheter. Genom att utveckla din förmåga att kommunicera kommer du att stärka ditt ledarskap och få större möjlighet att nå framgångsrika resultat för din organisation.

Chef- och ledarprogrammet är en diplomutbildning om totalt åtta dagar, som består av de tre delkurserna Leda dig själv och andra, Leda affären och Leda förändring. Varje delkurs kan också läsas fristående.

Innehåll i kurs

Chef- och ledarprogrammet består av tre delkurser som även kan läsas fristående.

Tillval

Om du vill stärka dina ledarförmågor ytterligare har du möjlighet att välja till AffärsmentorskapCoaching eller kursen Att skriva ett Business Case.

Kursens mål

 • Att du lär dig att vara tydlig och hur du skapar bättre kommunikation mellan ledare och medarbetare
 • Att du får de verktyg du behöver för att leda och utveckla verksamheten
 • Att du kan anpassa ditt ledarskap och hur du kommunicerar efter situation, grupp och individ
 • Att du förstår vad som krävs för att leda verksamheter och människor – det goda ledarskapet
 • Att du förstår vilka faktorer som påverkar ditt ledarskap och hur du som ledare skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra en förändring

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Christina Kumlin
Christina Kumlin Konsulthuset

Christina har arbetat som ledarskapskonsult sedan 1999. Hon har en bakgrund som kemiingenjör och har arbetat i många år som försäljnings- och affärschef. Christina drivs av att utveckla och inspirera människor och tror att effekt och resultat skapas genom att ta tillvara på människors styrkor och olikheter samt att se deras individuella förmågor och potential.

Günther Hiltmann
Günther Hiltmann Konsult

Günther är konsult, facilitator och utbildare med konsulterfarenhet från både privat och offentlig sektor. Günther arbetar också som affärsmentor, med affärsstrategiska frågor och analyser.

PROGRAMME CONTENT

The Management and Leadership Programme

The programme is given in Swedish but here you will find the content in English.

In order to be a successful leader across various levels within the organisation, different types of skills and abilities are required. The way in which you act as a leader greatly impacts both the employees and the business results.

Regardless of whether you have already shouldered the role of manager, or whether you are about to take on the role, this training will provide you with an increased understanding of human reactions, similarities and differences. By developing your ability to communicate, you will strengthen your leadership and gain a greater opportunity to create success for your organisation.

The Management and Leadership Programme is a diploma course that runs for a total of eight days, and consists of the three modules.

Each module can also be studied separately.

Module 1 - Manage Yourself and Others (2+2 days)

In order to succeed as a leader, good self-awareness and the
ability to effectuate visions, goals and values in the organisation
are required. During this course, you will get to know yourself
a little better, so you can develop your own personal leadership
style. You will gain the tools needed to create effective teams,
as well as learn methods for coaching and feedback, and
how to adapt your leadership according to various situations.

CONTENT
Part 1: Manage Yourself and Others (2 days)
• Introduction and presentation
• The leadership role – be a manager or leader
• My leadership vision
• Leading others entails bringing about goals, visions and values
• Self-awareness – DISC and momentum analysis
• Introduction to Situational Leadership
• Your own leadership style analysis
• Leading development among employees
• Your own action plan
The course focuses on practical training, your own leadership
dilemmas, case and role playing.

Part 2: Manage Yourself and Others (2 days)
• Situational Leadership – in depth
• Manage regression among employees
• Coaching methodology and conversation structure, GROW
• Active listening and questioning methodology
• Feedback – how to give praise and corrective feedback
• I-messages and conversation structures
• Reflective team
• Your own action plan
The course focuses on practical training, your own leadership dilemma and role playing.

The aim of the course
• Learning the tools for clear communication
• Understanding people’s similarities and differences, and how to adapt your communication accordingly
• Increasing your self-awareness and teaching you to feel secure in your leadership role
• Understanding how you influence and lead your team in an effective and successful way, bringing out tacit knowledge, and helping people to grow
• Helping you to be aware and to increase your knowledge of the various types of leadership required, depending on the experience and commitment among employees

For whom?
The course is suited for people who are responsible for business, and who wish to increase their abilities for leading, maintaining and developing the organisation or business.

Module 2 - Manage the Business (2 days)

As a leader with business responsibility, you need to understand how to develop your business, either by increasing the volume or profitability. During this course, you will learn to identify the factors that allow you to realise the potential in your business based on a sharp analysis of the current situation. You will gain effective tools to create strategies and set goals, and learn methods to motivate and engage your employees.

CONTENT
• Strategy
• Setting goals
• Organisation
• Management models
• Business development/strategic gaps
• Culture that supports the business
• Create conditions for employees’ motivation and commitment

The aim of the course
• Understanding the concepts, models and theories required to lead and develop your business
• Understanding what drives your business and the importance of leading both business and people
• Finding the success factors that realise the potential of your business based on a sharp analysis of the current situation

For whom?
The course is suited for people who are responsible for business, and who wish to increase their abilities for leading, maintaining and developing the organisation or business.

Module 3 - Manage Change (2 days)

Change management is part of the everyday life of a leader. This course will increase your ability and understanding of how to use sound leadership to impact the phases that the organisation and individual go through. You will gain tools and methods for leading an organisation through change, and learn to manage resistance to change. You will gain an understanding of which factors affect change and the best conditions for implementing a change. The course focuses on clarifying your leadership role within change management, how to hone your business ability, and how to improve the way that you manage and implement changes.

CONTENT
• Concrete tools and methods that increase your ability to lead and manage a business and organisation during change
• Train change management through games – Wall breakers
• Manage different types of resistance to change
• The different types of leadership focus that are required based on where you are in the change process
• Personality and willingness to change – how to communicate successfully
• Create commitment and trust in the change
• Reflection and summary
• Your own action plan

The aim of the course
• Understanding which factors influence change and how you,as a leader, create the best conditions for implementing change
• Understanding people’s reactions and behaviour towards change, and how to manage these
• Gaining the tools and methods required to communicate in a way that increases your employees’ commitment and motivation

For whom?
The course is suited for people who are responsible for business, and who wish to increase their abilities for leading, maintaining and developing the organisation or business.

8 kursdagar 38 500 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 14 mar 2019
 • Slut 4 jun 2019
 • Boka
 • stockholm
 • Start 16 sep 2019
 • Slut 23 jan 2020
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Chef- och ledarprogrammet start 2019

Start VT19: Leda dig själv och andra 14 - 15 mar 2019
1 - 2 apr 2019
Leda affären 7 - 8 maj 2019
Leda förändring 3 - 4 jun 2019

Start HT19: Leda dig själv och andra 16 - 17 sep 2019
21 - 22 okt 2019
Leda affären 4 - 5 dec 2019
Leda förändring 16 - 17 jan 2020

Vem är kursen för

Utbildningen passar dig som har ett affärsansvar och som vill utveckla dina ledaregenskaper – vare sig du är ny i rollen eller haft befattningen under en tid och känner att du behöver mer kunskap och inspiration för att komma vidare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Du har med fördel arbetat några år som chef/ledare eller är så är du på väg in i den rollen

Datum

stockholm, 14 mar 2019 - 4 jun 2019

stockholm, 16 sep 2019 - 23 jan 2020

Pris

38 500 kr exkl. moms

Till toppen