Logo

Förkortningar bygg och fastighet

Här är listan med förkortningar och begrepp du behöver ha koll på om du är verksam inom bygg- och fastighetsbranschen.

Klicka här för att ladda ned listan i PDF.

AB = Allmänna bestämmelser

ABK = Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenad

AFF = Avtal för fastighetsförvaltning

AMA = Allmänn material- och arbetsbeskrivning. Är uppdelad i områdena: Administrativa föreskrifter, Anläggning, Hus, VVS, El och Kyl. De administrativa föreskrifterna (AMA AF) spänner över alla fackområden och baseras på AB och ABT.

BAS P = Byggmiljösamordnare, planering och projektering

BAS U = Byggmiljösamordnare, utförande av byggnads- och anläggningsarbeten

BBR = Boverkets byggregler

BFAB = Bygg- och fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB. Erbjuder ett brett utbud av utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra föreläsare kommer från näringslivet och har lång erfarenhet inom respektive områden.

BFS = Boverkets författningssamling

BIM = Byggnadsinformationsmodell

BOA = Boarea, bruksarea för boutrymmen

BYGGLOV = Tillstånd gällande att bygga nytt, bygga om eller ändra en byggnads användning

CM = Construction management. Ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra upp projekt som genomförs på delad entreprenad.

KA = Kontrollansvarig

LOA = Lokalarea, bruksarea för lokalutrymmen

LOU = Lagen om offentlig upphandling

PBL = Plan- och bygglagen

TUM = 2,54 centimeter

ÄTA = Ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete

ÖVA = Övrig area, bruksarea för övriga utrymmen

Till toppen