Logo

Grundläggande brandskydd

prestologo_tillsammans.jpg

 

Bra utrustning och en planerad organisation underlättar men får inget värde om personalen inte vet hur de ska agera vid brand. Konsekvenserna vid ett tillbud återspeglas ofta av den kunskap de drabbade besitter. Denna utbildning är både teoretisk och praktisk och ger deltagarna kunskap om släckmetoder och brandförebyggande åtgärder.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal och statlig verksamhet.

Mål

Efter genomgången utbildning skall du ha grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd och hur du skyddar dig själv och egendom vid tillbud.

Tidsåtgång

3,5 Timmar.

Innehåll

  • Brandteori, risker vid brand och brandens skadeverkningar
  • Självskydd
  • Släckmetoder, släckmedel och släckverkan
  • Brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder
  • Mänskligt beteende
  • Utrymning
  • Återsamling
  • Lagar och föreskrifter
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Praktisk släckövning

 

Till toppen