Logo
BFAB
Box 1080, 101 39 Stockholm
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Har du några frågor, synpunkter eller funderingar?
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt
Fältet är obligatoriskt
Felaktig e-postadress!
Fältet är obligatoriskt

Försäljning och Marknad

Andreas  Carlsson
Andreas Carlsson Utbildningsansvarig El & Industri
Marie-Louise Wesslén
Marie-Louise Wesslén Utbildningsansvarig El & Energi
Martin Rawet
Martin Rawet Utbildningsansvarig Fiber, Nätverk & Telekom
Lillemor  Runesson
Lillemor Runesson Utbildningsansvarig Fastighet
Göran Näslund
Göran Näslund Utbildningsansvarig Fastighetsdrift & Testledare FAVAL
Jessica Andersson
Jessica Andersson Utbildningsansvarig Fastighet Väst
Susanne Svensson
Susanne Svensson Utbildningsansvarig Fastighet Syd
Gunilla Ahrnfeldt
Gunilla Ahrnfeldt Utbildningsansvarig Bygg & Utbildningskoordinator
Karin  Stening
Karin Stening Kundansvarig Bygg
Marita Wallin
Marita Wallin Marknadskommunikatör
Frida Palmgren
Frida Palmgren VD STF Ingenjörsutbildning & BFAB

Affärs- och verksamhetsstöd

Örjan Andersson
Örjan Andersson Utbildningskoordinator
Lotta Holmgren Utbildningskoordinator
Marie André Utbildningskoordinator
Gunilla Ahrnfeldt
Gunilla Ahrnfeldt Utbildningskoordinator
Karin Stening
Karin Stening Administrativ chef

Produkt och utveckling

Per Möller
Per Möller Digital Producent/Manusförfattare
Louise Ståhlberg
Louise Ståhlberg Digital Producent/Media Designer
Rickard Wallgren
Rickard Wallgren Produktansvarig/Ansvarig Blended Learning
Michael Österberg
Michael Österberg Projektledare Fastighet & Testledare FAVAL
Sven Rosén
Sven Rosén Projekt- och kursledare AMS
Lars Kilsgård
Lars Kilsgård Kursledare El
Susanne Svensson
Susanne Svensson Kursledare
Jessica Bergmark
Jessica Bergmark Utvecklingschef & CDO

Ledning

Jens Albrektsson Vd STF
Frida Palmgren
Frida Palmgren VD STF Ingenjörsutbildning & BFAB
Karin Stening
Karin Stening Administrativ chef
Jessica Bergmark
Jessica Bergmark Utvecklingschef & CDO
Marie Nilsson
Marie Nilsson Ekonomichef
Till toppen