Kursens mål

Efter utbildningen ska du känna till AFF - dess mål och syfte. Du ska ha kunskap om AFF så att du förstår dess nytta i en avtalsrelation. Du ska kunna använda dokumenten genom att läsa och förstå vad som är skrivet och med lite övning ha förmåga att tillämpa AFF i din vardag.

Innehåll i kurs

Denna kurs läser du online och är uppbyggd som eLearning där film varvas med interaktiva läraktiviteter kombinerat med kunskapsfrågor.

Kursen innehåller både teori och praktiska tillämpningsövningar tagna direkt från verkligheten. I utbildningen har du tillgång till dokumenten Aff-definitioner 15 och ABFF 15. Utbildningen innefattar följande:

 • Modernt fastighetsföretagande
 • Aff-struktur
 • Aff-dokumenten
  • ABFF 15
  • Aff-definitioner 15
  • Kontrakt
  • Generella beskrivningsdokument
   • Tjänstebeskrivning
   • Objektbeskrivning
 • Tillämpningsövningar
  • Exempel från verkligheten