Kursens mål

Efter avslutad kurs ska du kunna ha en bra förståelse gällande värme och kylteknikens grunder.

Innehåll i kurs

Denna kurs läser du online och är uppbyggd som eLearning där film varvas med interaktiva läraktiviteter kombinerat med kunskapsfrågor.

Onlineutbildning ger dig flexibilitet att studera vart du vill, repetera, backa i avsnitten, se föreläsningar om och om igen. Här har du alla möjligheter att verkligen lära dig hur det fungerar och i din egen takt.

Utbildningen innefattar följande:

  • Uppvärmning
  • Effekt och dimensionering
  • Komponenter
  • Kopplingsprinciper
  • Injustering
  • Kyla