Logo

BFAB utbildar byggherrar i arbetssätt som räddar liv

Tanja Vaara

Idag är det tre gånger högre risk att råka ut för en allvarlig olycka om man arbetar på en byggarbetsplats jämfört med andra arbetsplatser. År 2019 miste 14 personer livet på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Som ett av två utbildningsföretag i Sverige har BFAB fått förtroendet att genomföra Håll nollans byggherreutbildning Före bygga. Utbildningsledare är Tanja Vaara, arbetsmiljöingenjör med gedigen kunskap och erfarenhet.

– Som utbildningsföretag har BFAB en självklar uppgift i säkerhetsarbetet och nollvisionen. Vi tycker att det ska vara en självklarhet att man kommer hem oskadd efter en dag på jobbet, säger Karin Stening, utbildningsansvarig för bygg och administrativ chef på BFAB.

Håll Nollan är en nationell uppmaning och påminnelse till verksamma företag och organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen om att ingen ska skada sig på Sveriges byggarbetsplatser. Bakom ligger föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

Det finns inga genvägar mot nollvisionen

Det finns inga genvägar när det kommer till att minska antalet byggrelaterade olyckor. Ett förebyggande jobb arbetsmiljömässigt från byggherrens sida är ett sätt att arbeta proaktivt med frågan.

Tillsammans med sina medlemmar har Håll Nollan tagit fram den efterfrågade utbildningen Före bygga – byggherrens roll för en säker arbetsmiljö. Utbildningen ger ett ramverk för byggherrens och deras representanter att förhålla sig till. De gemensamma standarder och arbetssätt som tagits fram är ett sätt att sprida medlemmarnas kunskap och erfarenheter.

Som det ena av två noggrant utvalda utbildningsbolag kommer BFAB hålla utbildningen i Stockholm under mars månad och därefter i Umeå i maj.

– Det är naturligt för oss att vända oss till våra medlemmar i våra projekt och utbildningar. BFAB motsvarar våra krav på bra pedagoger som är kunniga på sitt ämne inom arbetsmiljö, säger Ulrika Dolietis, vd för Håll nollan.

Uppskattad föreläsare med gedigen erfarenhet

Tanja Vaara, arbetsmiljöingenjör med tio års erfarenhet från branschen, kommer att hålla i utbildningen. I grunden är Tanja civilingenjör i kemi och hon har även en examen som gymnasielärare. Utöver det har hon läst två högskoleutbildningar inom arbetsmiljö. Tack vare sin gedigna kompetens har hon förmågan att kunna förmedla både det tekniska i arbetsmiljöfrågorna i kombination med det beteendevetenskapliga perspektivet på ett informativt sätt som är lätt för åhörarna att ta till sig.

Som föreläsare har Tanja en uppskattad förmåga att förmedla tunga ämnen som arbetsplatsolyckor på ett intresseväckande och medryckande sätt. Föreläsningarna varvas med både teoretiska och praktiska fall.

Efterfrågad utbildning utifrån byggherrens perspektiv

Utbildningen bygger på Håll Nollans framtagna arbetssätt specifikt riktat mot byggherrar som visar på hur byggherrar och deras representanter kan bidra till, och skapa förutsättningar för, en långsiktigt tryggare arbetsmiljö. Byggherren får mer kompetens kring hur deras beslut i tidiga skeden påverkar längre fram när arbetarna arbetar praktiskt.

– Inom byggbranschen är byggherrens roll jätteviktig! Byggherren har möjlighet att ställa krav tidigt i processen. Inte minst med hjälp av BAS-P och BAS-U och därmed sätta ribban för arbetsmiljöfrågorna. Om en byggherre inte redan vid projekteringsfasen tar hänsyn till vad gäller arbetsmiljön senare ute i produktion blir det oerhörda konsekvenser för bland annat platscheferna ute på plats. De kan bara arbeta utifrån vad byggherren och projektören har bestämt, säger Tanja Vaara.

Ett ämne som verkligen spelar roll

Skanska initierade en byggherreutbildning för bättre arbetsmiljö (BAM) och anlitade Tanja för att designa utbildningen och dess koncept. Vid samma period höll Håll nollan på att arbeta fram sin utbildning och Tanja blev utvald att vara med på pilotgenomgången och hamnade då vid samma bord som Rickard Wallgren, tidigare medarbetare på BFAB.

En tid efter det mötet ringde Rickard upp och erbjöd Tanja platsen som den andra föreläsaren i Sverige att ansvara även över Håll nollans utbildning i BFAB:s regi. Det finns i dagsläget endast två utbildningar av denna sort i Sverige, varav Tanja alltså är föreläsare för båda.

– Jag har alltid dragits till den typen av frågor. Det är ett ämne som gör skillnad och är så viktigt. Det spelar verkligen roll! Man kan däremot inte alltid få reda på hur det har spelat roll, då det yttersta belägget är att ingen ska skada sig vilket kan vara svårt att mäta.

Förebygg i tidigt skede

Tanja betonar engagerat att en viktig del med Håll nollans utbildning är att den behandlar de praktiskt viktiga frågorna i det tidiga skedet som i sin tur påverkar arbetet som utförs senare i byggprocessen.

– I Sverige har man tidigare lagt ner mycket resurser på att skydda till exempel snickarna på plats. Byggherrarnas roll och deras möjligheter att förebygga olyckor redan i det tidiga skedet har inte haft så mycket fokus på sig alls. I den här utbildningen får du som byggherre chansen att få riktlinjer för planeringen redan innan man satt spaden i marken och påbörjat produktionen. Det vill säga där förändringar fortfarande är så enkla att göra att de är en “ändring i ritningen” och inte en nybeställning av till exempel väggfasad från en fabrik.

Under utbildningsdagen blandas teori med praktiska övningar. Man utgår från en specifik händelse och arbetar sig fram utifrån olika delar i byggherrerollen. Deltagarna tar lärdom av varandra genom en ständigt pågående dialog. Utbildningen utgår från byggherrarnas egna metoder och gemensamma standarder samt Håll nollans rekommendationer.

Källa olycksstatistik: https://www.byggnadsarbetaren.se/14-doda-pa-byggen-2019-har-ar-kollegorna-som-miste-livet/


Vill du veta mer om utbildningen Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö?

Tveka inte att höra av dig till Karin Stening om du har några frågor, du når henne på karin.stening@bfab.se alt. 076-540 07 22.

Till toppen