Logo

Said Elmi: "BBR är penseldragen som skapar de små men viktiga detaljerna"

Vi är glada att Said Elmi valt att ansluta sig till BFAB som föreläsare, framför allt om BBR (Boverkets byggregler).

Saids karriär som föreläsare började med att han fick en förfrågan om att gästföreläsa om sitt jobb som byggnadsinspektör och byggreglerna för en klass byggnadsingenjörer på en yrkeshögskola.

– Det var 2014. Sedan dess har det bara rullat på av sig själv. Tydligen gillar de att lyssna på mig, säger han och skrattar.

Said Elmi

Snart tioårsjubileum som föreläsare

I grunden är Said utbildad byggnadsingenjör från KTH. Hans engagemang för byggbranschen är stort, vilket bl.a. visar sig genom att han sitter med i styrelsen för SBR:s Expertgrupp för kontrollansvariga samt är engagerad i SBR:s (Sveriges byggingenjörers riksförbund) förbundsstyrelse. 

Han har tidigare även varit verksam i Boverkets insynsråd efter förordande från regeringen. Idag är Said, förutom föreläsare, även verksam som byggnadsinspektör, kontrollansvarig och entreprenadbesiktningsman. Said arbetar även till stor del med utbildning om byggreglerna för olika målgrupper.

– Det bästa med att vara föreläsare är alla trevliga och spännande människor. Dessutom får jag möjlighet att se olika delar av Sverige som jag kanske inte hade besökt annars. Om några månader ska jag till exempel föreläsa för en organisation i Kiruna. Det ska bli lite extra spännande, för jag har faktiskt aldrig varit norr om Gävle tidigare!

Said lägger till att han även uppskattar att få svara på de frågor som deltagarna på kurserna har.

”Alla bör ha minst grundläggande kunskaper om BBR”

Kurserna anordnas fysiskt på plats hos kunderna eller via digitala klassrum, beroende på vad kunden önskar. Framför allt föreläser Said om BBR (Boverkets byggregler) för BFAB, men vid behov håller Said även företagsanpassade PBL-kurser (Plan- och bygglagen).

Said berättar att han uppfattat att många ser BBR och PBL som isolerade regelverk. Men faktum är att de hänger ihop. PBL styr det som byggs på en övergripande nivå, medan BBR styr byggandet på en mer detaljerad nivå. För att ha en god förståelse för hur regelverken hänger samman är det därmed bra att ha koll på bägge regelverken.

– Bildligt förklarat är PBL de stora penseldragen som ger en tydlig bakgrund, medan BBR är penseldragen som skapar de små men viktiga detaljerna, säger Said.

– Generellt rekommenderar jag att alla som arbetar inom byggbranschen bör ha minst grundläggande kunskaper om BBR. Sedan behöver man fördjupa dessa kunskaper beroende på vilken roll man har.

Att bli en bättre och mer påläst leverantör samt även kunna leverera ännu bättre tjänster är några av fördelarna med att fördjupa sina kunskaper inom regelverken, menar Said. Eftersom regelverken berör i stort sett hela branschen är kursdeltagarna alltifrån från projekt- och byggledare, projektörer av olika slag och arbetsledare till entreprenadingenjörer, brandingenjörer och  geotekniker.


Är det dags att uppdatera dina kunskaper inom BBR? Efter att du gått denna kurs kan du förvänta dig att ha god kunskap om vilka ändringar och uppdateringar som gjorts av regelverket de senaste åren, men även kommande förändringar. Du får även vägledning och konkreta råd och tips på hur du kan förenkla ditt dagliga arbete.

Till toppen