Logo

Fastighetsägarens ansvar

2 kursdagar

Vad innebär fastighetsägarens ansvar och vilka metoder finns för att hantera ansvarsfällorna? Hur kan du som fastighetsägare eliminera riskerna?

På denna kurs går vi igenom alla de lagar som du som fastighetsägare måste förhålla dig till. Ansvaret består bland annat i att begränsa risken för skador och olyckor, att upprätthålla en god inomhusmiljö, att mark och vatten inte förorenas på grund av verksamhet på fastigheten och att bostäder och lokaler upprätthåller en viss standard.

Innehåll i kurs

Vi börjar med att gå igenom de lagar som du som fastighetsägare måste ha kännedom om:

 • Plan och Bygglagen
 • Ansvar för tekniska installationer
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Miljöbalken och följdlagstiftningen
 • Allmänna regler
 • Skadestånd för vissa miljöskador
 • Ansvar för förorenade områden
 • Hälsoskydd
 • Gaturenhållning och skyltning
 • Allmänt skadeståndsansvar
 • Granneansvar

 

Därefter går vi närmare in på:

 • Elansvar i fastigheter
 • Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?
 • Hyresvärdens ansvar

Kursens mål

Att du ska få kunskap om de skyldigheter och ansvarsområden du har som fastighetsägare. Du ska veta var kraven finns och vad de kan innebära i praktiken.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Malin Eklöf
Malin Eklöf Förvaltare, Norrevo Fastigheter AB

"Alla föreläsare hade bra exempel på aktuella fall som ger en ökad förståelse för hur komplex lagtexten är. Dessa exempel gav en bra inblick i att allt inte är så självklart som man kan tro."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling

Fastighetsägarens ansvar
Carolina Gustavsson, Johannes Holmgren
- Enligt plan- och bygglagen (PBL)
- Ansvar för tekniska installationer
- Lagen om skydd mot olyckor
- Miljöbalken och följdlagstiftning
- Allmänna regler
- Skadestånd för vissa miljöskador
- Ansvar för förorenade områden
- Hälsoskydd
- Gaturenhållning och skyltning
- Allmänt skadeståndsansvar
- Granneansvar

Fastighetsägarens ansvar, fortsättning

Dag 2

Elansvar i fastigheter
Klas-Göran Sundvall
- Den elektriska faran och dess konsekvenser
- Genomgång av relevant lagstiftning för elansvar
- Arbetsgivaransvar
- Innehavaransvar
- Behörighetsansvar
- Krav på periodisk kontroll och besiktning

Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?
Hans Andersson

Hyresvärdens ansvar
Gunilla von Beetzen
- Lägenhetens skick
- Nyttjanderätten
- Störningar
- Uppsägningar
- Tillträde till lägenheten
- Överlåtelse

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Hans Andersson Brandskyddsföreningen Sverige
Carolina Gustavsson Landahl Advokatbyrå
Johannes Holmgren
Johannes Holmgren Polaris Advokatbyrå

Advokat på Polaris Advokatbyrå. Johannes är specialiserad på markexploateringsfrågor, med tonvikt på plan- och bygglagen och miljöfrågor. Han har mer än tio års erfarenhet på advokatbyrå och har dessförinnan arbetat som bolagsjurist och på domstol. Han är flitigt anlitad som föreläsare beträffande framförallt PBL.

Klas-Göran Sundvall
Klas-Göran Sundvall STF Ingenjörsutbildning

Klas-Göran är civilingenjör inom kraftelektroteknik, ordförande i TK78 och har deltagit i den internationella arbetsgruppen som omarbetat EN 50110-1. Mångårig och uppskattad föreläsare på STF.

Gunilla von Beetzen
Gunilla von Beetzen Landahl Advokatbyrå

Gunilla är advokat och arbetar främst med hyresrätt, både kommersiell hyresjuridik och bostadsjuridik. Hon processar i hyresnämnd, tingsrätt och hovrätt. Gunilla har arbetat som domare i tingsrätt och hovrätt och har förordnats till hovrättsassessor. Hon har även arbetat som tf hyresråd i hyresnämnden i Stockholm och som föredragande i bostadsdomstolen som tidigare var överinstans till hyresnämnderna. Efter arbetet på domstol har hon sedan 1982 arbetat på advokatbyrå. Gunilla är sedan 2005 delägare i Landahl advokatbyrå AB.

2 kursdagar 14 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 25 maj 2020, 09:30
 • Slut 26 maj 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

En bred målgrupp inom fastighetsbranschen och lämpar sig för fastighetsägare, förvaltningschefer eller förvaltare inom privata och offentliga fastighetsföretag och förvaltningsföretag. Men kursen lämpar sig även för hyresvärdar och hyresgäster.

Datum

stockholm, 25 maj 2020 - 26 maj 2020

Pris

14 400 kr exkl. moms

Till toppen