Logo

Fastighetsägarens ansvar

2 kursdagar

Vad innebär fastighetsägarens ansvar och vilka metoder finns för att hantera ansvarsfällorna? Hur kan du som fastighetsägare eliminera riskerna?

På denna kurs går vi igenom alla de lagar som du som fastighetsägare måste förhålla dig till. Ansvaret består bland annat i att begränsa risken för skador och olyckor, att upprätthålla en god inomhusmiljö, att mark och vatten inte förorenas på grund av verksamhet på fastigheten och att bostäder och lokaler upprätthåller en viss standard.

Innehåll i kurs

Vi börjar med att gå igenom de lagar som du som fastighetsägare måste ha kännedom om:

 • Plan och Bygglagen
 • Ansvar för tekniska installationer
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Miljöbalken och följdlagstiftningen
 • Allmänna regler
 • Skadestånd för vissa miljöskador
 • Ansvar för förorenade områden
 • Hälsoskydd
 • Gaturenhållning och skyltning
 • Allmänt skadeståndsansvar
 • Granneansvar

 

Därefter går vi närmare in på:

 • Elansvar i fastigheter
 • Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?

Kursens mål

Att du ska få kunskap om de skyldigheter och ansvarsområden du har som fastighetsägare. Du ska veta var kraven finns och vad de kan innebära i praktiken.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Malin Eklöf
Malin Eklöf Förvaltare, Norrevo Fastigheter AB

"Alla föreläsare hade bra exempel på aktuella fall som ger en ökad förståelse för hur komplex lagtexten är. Dessa exempel gav en bra inblick i att allt inte är så självklart som man kan tro."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Fastighetsägarens ansvar
Martin Rifall
- Plan- och bygglagen (bygg-, mark och rivningslov, enkelt avhjälpta hinder, åtgärder avseende tomter, lekplatser, m.m.)
- Miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och miljöskador)
- Snöröjning och halkbekämpning

Dag 2

Elansvar i fastigheter
Jens Fredin
- Den elektriska faran och dess konsekvenser
- Genomgång av relevant lagstiftning för elansvar
- Arbetsgivaransvar
- Innehavaransvar
- Behörighetsansvar
- Krav på periodisk kontroll och besiktning

Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?
Hans Andersson

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Martin Rifall
Martin Rifall Hannes Snellman Advokatbyrå

Martin är advokat vid Hannes Snellman Advokatbyrå och har omfattande erfarenhet av såväl domstolsprocesser som nationella och internationella skiljeförfaranden. Martin har särskild erfarenhet inom entreprenadtvister, och är ansvarig för Stockholmskontorets entreprenadrättsavdelning. Han har i denna egenskap varit delaktig i att upprätta och förhandla entreprenadkontrakt för såväl svenska som internationella entreprenader under standardavtal såsom AB 04, ABT 06 och FIDIC. Martin föreläser också återkommande inom entreprenadrätt samt avseende plan- och bygglagen.

Jens Fredin
Jens Fredin Jens Fredin AB
Jens har en bakgrund som elektriker och auktoriserad elinstallatör. Han har även en ingenjörsexamen och är auktoriserad elbesiktningsman hos Elektriska Nämnden.
2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 24 mar 2022, 09:30
 • Slut 25 mar 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

En bred målgrupp inom fastighetsbranschen och lämpar sig för fastighetsägare, förvaltningschefer eller förvaltare inom privata och offentliga fastighetsföretag och förvaltningsföretag. Men kursen lämpar sig även för hyresvärdar och hyresgäster.

Datum

stockholm, 24 mar 2022 - 25 mar 2022

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen