Logo

Håll koll på juridiken – vilka lagar påverkar fastighetsägarens ansvar?

Martin Rifall

Vad tänker du på när du läser ordet juridik? Kanske tillhör du dem som tänker på långa komplicerade textstycken, okända paragrafer och en tjock lagbok. I så fall är du långt ifrån ensam. Martin Rifall, advokat på Hannes Snellman Advokatbyrå, menar dock att det inte är så krångligt som många tror.

Vi bad Martin, som ämnesexpert, bena ut ut varför det är viktigt att ha koll på de juridiska bitarna som fastighetsägare. Han tipsar även om hur du skaffar dig en övergripande förståelse och grundtrygghet!

Rutinerad föreläsare med lång erfarenhet

Martin har arbetat med fastighetsjuridik i 15 år. Ofta handlar det om olika former av tvister, inte sällan inom bland annat entreprenadjuridik och bygglovsfrågor. Därmed har han stor förståelse för vilka juridiska frågeställningar som ofta förekommer i samband med fastighetsförvaltning. Han delar gärna med sig av sin kunskap för att avdramatisera juridiken.

Minska riskerna genom att hålla dig uppdaterad

Alla som arbetar med att förvalta fastigheter har ett ansvar. Därför gäller det att hålla sig uppdaterad på lagar och regelverk så att man kan hantera ansvarsfällorna och minska riskerna.

– Det kan upplevas som lite snårigt att få ihop hela den juridiska bilden i förvaltarrollen. Vanligen hanterar en fastighetsförvaltare 70–80 procent av de juridiska skyldigheter man har enligt lag. Men de sista delarna, vad gäller till exempel snåriga bestämmelser och sådant man inte kommer kontakt med på daglig basis, kan skapa osäkerhet då man av naturliga skäl inte är så insatt i de frågorna, säger Martin.

Några av de områden som Martin ofta får frågor om är regler om enkelt avhjälpta hinder, energihushållning och dokumentation över teknisk standard. För yrkesverksamma är det vanligt att inte veta vilka delar som berör ens juridiska ansvarsområde och därmed uppstår en osäkerhet kring vad som gäller. En annan återkommande frågeställning är vem det är som bär ansvaret för bygglovet när en hyresgäst vill utföra åtgärder i sin lokal. Martin berättar att det är en typisk situation där det ofta blir fel i ansvarsfördelningen.

– När jag föreläser vill jag förse deltagarna med en grundtrygghet i arbetsvardagen för att de ska kunna hantera även den sortens frågor.

Bli en ”hobbyjurist” och håll koll

För många inom fastighetsbranschen är de största juridiska utmaningarna att ha koll på vilka specifika skyldigheter man faktiskt har. Martin menar att för att förvalta en fastighet behöver man vara lite av en ”hobbyjurist”. Det är då betydligt enklare att förstå systematiken, den grundläggande problematiken och att hantera de olika situationer som uppstår.

– När fastighetsförvaltare kommer i kontakt med hyresgäster i kombination med olika myndigheter väcks många juridiska frågeställningar, vilka är grunden för de skyldigheter man faktiskt har i realiteten.

Läs mellan raderna

Juridiska texter är oftast skrivna av och för jurister, inte sällan upplevs de tunga, omfattande och svårgenomträngliga. Martin menar att det är en av anledningarna till att många upplever att juridiska texter är svåra att ta till sig. Därför skapas det också ofta en problematik när texterna ska tolkas och tillämpas av människor med begränsade förkunskaper inom juridik. Så hur ska man ta sig an en juridisk text?

– Läs inte in all information ordagrant, utan försök istället tänka utifrån vad som egentligen menas. Försök “se igenom” alla svåra ord och fokusera på vad den som skrivit texten egentligen försöker förmedla, är Martins råd.

Ha koll på reglerna och slipp konsekvenserna

Sveriges lagar styr vårt samhälle, hur det fungerar och hur vi människor agerar i olika situationer. Det finns lagar och regler på alla samhällsnivåer som påverkar oss på olika plan, även om vi sällan reflekterar över det. Martin exemplifierar genom att ingen ifrågasätter att man förväntas ha koll på trafikreglerna för att köra bil. Om man bryter mot en lag blir utfallet olika konsekvenser, beroende på rättsområde. Precis som bilförare behöver ha koll på trafikreglerna behöver de som förvaltar fastigheter ha koll på reglerna som påverkar hur arbetet ska utföras.

– Många kan bli förvånade över den grundläggande bredden av fastighetsägarens ansvar. Men det är betydligt fler lagkrav, förordningar och föreskrifter än vad många tror som inkluderas i fastighetsägarens ansvar, berättar Martin.

Med förståelse för juridiken underlättas arbetsvardagen

En fastighetsägare kan ha många olika roller. Oavsett roll är det viktigt att ha en övergripande koll på de olika juridiska delarna. Martins erfarenhet är att många som sätter sig in i juridiken har svårt att omsätta den i praktiken. Han menar att det är bra att prata och diskutera med andra i liknande situation. När Martin håller i utbildningar är han därför alltid noggrann med att ha praktiska kopplingar till verkligheten för att deltagarna ska få med sig handfasta råd och kunna tillämpa dem i sin arbetsvardag.

På utbildningarna försöker Martin gemensamt med deltagarna angripa de olika perspektiven utifrån fastighetsägarens arbete och ansvar.

– Vad jag gör är att identifiera de olika risker man kan ställas inför och presenterar dem. Därmed får deltagarna en gedigen kunskap gällande de frågorna. Målet är att deltagaren oavsett yrkesroll ska få tillräckligt med kunskap för att känna att han eller hon kan hantera de situationer som uppstår i arbetsvardagen.

Följ med i utvecklingen och se till att du förstår

Håll dig uppdaterad kring vad som händer gällande juridikfrågorna inom branschen. Martin tipsar om att prenumerera på nyhetsbrev från t.ex. Boverket, Fastighetsvärlden och Fastighetsägarna. Lagar, regler och arbetssätt förändras ständigt, men du behöver inte vara jurist för att arbeta med fastighetsförvaltning. Däremot är det viktigt att alltid ha uppdaterade kunskaper och förståelse för hur juridiken påverkar både arbete och ansvar.


För dig som vill veta mer om alla de lagar som du som fastighetsägare måste förhålla dig till har BFAB den unika tvådagarsutbildningen Fastighetsägarens ansvar. Utbildningen ger dig god kunskap om fastighetsägarens skyldigheter och ansvarsområden.

För mer information är du varmt välkommen att kontakta programansvarig Karin Stening på karin.stening@bfab.se eller 076-540 07 22.

Till toppen