Logo

Rätt kunskaper inom fastighetsjuridik underlättar arbetsvardagen

Christina Fregne

Det är lätt att gå vilse inom de fastighetsjuridiska frågorna. Formkraven är många och att tyda de olika reglerna kan vara en snårig väg att gå. Christina Fregne, jurist och föreläsare med mångårig och bred erfarenhet av hyres- och lokalhyresjuridik, är väl medveten om just detta.

I den här artikeln svarar hon på de vanligaste frågorna kring vad man vinner på att fördjupa sina kunskaper inom fastighetsjuridik, om man måste gå både grund- och fördjupningsutbildningarna.

En entreprenör som generöst delar med sig av sin kunskap

Idag är Christina vd på fastighetspartnerföretaget Jurideko som hon även är grundare till. Som tingsmeriterad jurist startade Christina under 90-talet sin juridiska karriär på  bostadsrättsorganisationen SBC. Därefter arbetade hon som fastighetsjurist hos Fastighetsägarna och kom därmed tidigt under karriären i kontakt med den fastighetsjuridik som bl.a. berör hyresrätter. Christina har bl.a. även varit Executive Chef på egendomsavdelning på Lunds stift. Rollen innebar mycket hantering kring arrendefrågor gällande skog och lantbruk samt försäljning av fastigheter.  

– Jag har alltid varit en entreprenör och tycker det är roligt att arbeta med olika projekt. Idag är vi fyra anställda och två underkonsulter som tillsammans erbjuder juridiskt och ekonomiskt expertisstöd till bl.a. hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag, berättar Christina.

Christina använder även sin breda juridiska bakgrund till att generöst dela med sig av sina kunskaper i rollen som föreläsare inom hyres- och lokalhyresjuridik.

– Det är så givande att få träffa människor i branschen, höra om vilka problem de stöter på i arbetsvardagen och hjälp till att lösa dem!

Utbildningar som kompletterar varandra

En vanlig fråga Christina får är om man bör gå både grund- och fördjupningsutbildningen eller om det räcker med den ena beroende på förkunskaper eller yrkesroll. Christina menar att grundtanken är att man ska gå båda, då de kompletterar varandra väl.

– Under grundutbildningarna får deltagarna goda baskunskaper om hur man skriver avtal och inleder ett hyresförhållande. Vi diskuterar även hur man hanterar hyresförhållandet när man till exempel vill ändra något i ett lokalhyresavtal. När man sedan deltar i fördjupningsutbildningarna så går vi noggrannare in på hur man bland annat avslutar ett hyresavtal, hur förfarandet ser ut i tingsrätt och hyresnämnd och hur man deponerar en hyra.

Formella fel kan ge kostsamma konsekvenser

Christina berättar att hon har noterat en generell bristande kunskap inom branschen vad gäller de formkrav som råder:

– Inom exempelvis hyresjuridiken finns det många formella regler att ta hänsyn till. Det gäller att verkligen veta vad som gäller. Antingen behöver man bli så pass duktig att man kan lösa problemet själv, eller i alla fall få god kunskap om var man vänder sig för att få rätt hjälp. Det är inte ovanligt att överenskommelser har gjorts med hyresgäster eller hyresvärdar som fungerar så länge det inte blir en tvist. Men förhållanden kan som bekant ändras över tid. Detta kan orsaka riktigt stora bekymmer på sikt.

Denna typ av omständigheter kan man förebygga genom fördjupad kunskap om hur man exempelvis undviker formella fel som i regel blir kostsamma för den part som agerat felaktigt. Christina tillägger att genom att ha välutbildad personal upplevs även hyresvärdarna mer professionella. När medarbetarna får en tydlig ram kring det juridiska perspektivet kan de bemöta hyresgästerna på ett ännu bättre sätt.

Nätverkande och erfarenhetsutbyten som ger mervärden i arbetsvardagen

Utbildningarna är framför allt riktade mot förvaltare, förvaltningsassistenter och andra handläggare av bostadshyresärenden oavsett arbetsposition. Under två kursdagar får deltagarna möjlighet till nätverkande och viktiga erfarenhetsutbyten. Relationer och insikter som betyder mycket att ha med sig när man går tillbaka till arbetsvardagen.

Utbildningsdagarna är även en möjlighet till att få svar på ämnesrelaterade frågor som man funderat kring i sin yrkesroll. Christina berättar att det brukar bli mycket trevliga och givande diskussioner deltagarna emellan.


BFAB erbjuder en bredd av utbildningar inom fastighetsjuridik. Genom våra utbildningar inom bl.a. hyres- och lokalhyresjuridik får du goda kunskaper och nödvändiga verktyg för att lyckas ännu bättre i din yrkesroll!

Till toppen