Logo

Breda insikter om lokalhyresjuridik skapar utökade möjligheter till processutveckling för Liselotte

Liselotte Andersson

Liselotte Andersson, fastighetsförvaltare på HSB Stockholm, lånade oss några minuter av sin tid mellan föreläsningarna för att berätta om sina upplevelser av kursen Lokalhyresjuridik – Grundkurs.

Varför går du den här utbildningen?

– Jag går den för att stärka mina kunskaper inom kommersiella lokaler i förvaltningen av våra bostadsrättsföreningar. Inom HSB Stockholm så ska vi stärka upp kompetensen inom våra arbetsgrupper inom förvaltningen så att det alltid ska finnas en kollega nära till hands för frågor.

Vad har du tagit med dig hittills från utbildningen?

– Jag har tidigare varit administratör för större kommersiella lokaler i andra bolag, så det är en del repetition. Men framför allt tar jag med mig hur viktigt det är att allt blir rätt redan i startskedet. Och att ha koll på vad de olika parterna har för skyldigheter, men även rättigheter. Det blir också mindre komplext i avtalen när man har koll på vem som ska göra vad.

Vad förväntar du dig att kursen kommer ge dig i din yrkesroll framöver?

– Jag tror att jag kommer få med mig en bra bas som gör att vi kan bygga vidare på och utveckla våra processer tillsammans med våra jurister. Det kan handla om processer som berör allt ifrån hur vi ska hantera att hitta en potentiell hyresgäst till en kommersiell lokal, teckna avtal, hantera eventuella tvister till uppsägningar.

Slutligen, vilken del av kuren har varit roligast hittills?

– Hyreslagsdelarna! Hyreslagen är extremt spännande för det så mycket tolkningar och liknande, vilket gör det så spännande. Allt kan svänga på grund av en enda liten detalj!


Hyresjuridiken när det kommer till lokaler är invecklad, speciellt när juridiken kombineras med andra avtalsvillkor. Med utbildningen Lokalhyresjuridik - grundkurs får du goda kunskaper och en stabil grund gällande vad som gäller för lokaler vid förvaltning av kommersiella fastigheter.

BFAB erbjuder även en bredd av utbildningar inom fastighetsjuridik. Genom våra utbildningar inom t.ex. hyres- och lokalhyresjuridik får du goda kunskaper och nödvändiga verktyg för att lyckas ännu bättre i din yrkesroll!

Till toppen