Kursens mål

Under kursens gång får du en grundläggande förståelse för lokalhyresjuridik. Du får kunskap om grunderna i hyreslagen för lokaler, samtidigt som du lär dig mer om bland annat hyresavtal och vad som gäller för hyresvärdar och hyresgäster.

Innehåll i kurs

I kursen Lokalhyresjuridik – Grundkurs ingår följande moment:

 • Introduktion
 • Hur hyreslagen fungerar
 • Hyresavtalet: vad det bör innehålla och vad som kan regleras där
 • Hyresgästen och hyresvärdens rättigheter och skyldigheter
 • Lokalhyresgästens besittningsskydd
 • Förfarandet i förlängnings- och villkorstvister
 • Förändring av lokalens upplåtelseändamål
 • Hyresrättens övergång
 • Lokalhyresuppsägningens utformning och rättsverkan
 • Förverkande och tvångsåtgärder
 • Hyresgästens konkurs
 • Grupparbeten och praktikfrågor
 • Genomgång av blanketter