Kursens mål

Utbildningens mål är att du ska få större och bredare kunskap vad gäller hyreslagen med inriktning mot lokaler. Du får med dig konkret kunskap som gör dig till en duktigare förhandlare. Du ska också bli mer insatt i hur hyresnämnden arbetar.

Innehåll i kurs

  • Lokalhyresgästens besittningsskydd
  • Förfarandet i förlängnings- och villkorstvister
  • Förändring av lokalens upplåtelseändamål
  • Hyresrättens övergång
  • Lokalhyresuppsägningens utformning och rättsverkan
  • Hyresgästens konkurs
  • Praktikfall: Marknadshyra för lokal, efter hyresrättens övergång