Kursens mål

Efter avslutad kurs har du en bra grundkunskap om juridiska frågor som du kan stöta på i din yrkesroll

Innehåll i kurs

Denna kurs läser du online och är uppbyggd som eLearning där film varvas med interaktiva läraktiviteter kombinerat med kunskapsfrågor. Onlineutbildning ger dig flexibilitet att studera vart du vill, samt repetera och göra om. Här har du alla möjligheter att verkligen lära dig hur det fungerar och i din egen takt.

Utbildningen innefattar följande:

  • Grundlagar
  • Avtalsrätt
  • Fastighetsrätt
  • Hyresrätt
  • Tvister
  • Frågor och kunskapskontroll