Logo

Teknisk påbyggnadskurs för fastighetsförvaltare

3 kursdagar

Som förvaltare behöver du inte vara byggexpert men du ska ha en grundläggande kunskap om dina fastigheter och dess omgivning. Hur och vad skall vi titta på när vi besiktigar våra hus för kommande underhåll, vilka konsekvenser kan det få om vi inte utför underhåll i rätt tid? Vad ska vi tänka på när vi bygger om eller bygger nytt? Har vi kontroll på vilka nya förutsättningar som kan uppstå för fastigheten och dess omgivning? Vi gör även en repetition av BBR och PBL.

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att ha en övergripande förståelse och ett ekonomiskt tänk vid investeringar och underhåll av fastigheterna. Du får lära dig hur fastighetens värme- och ventilationssystem fungerar för att hyresgästerna skall få ett bra inomhusklimat och hur får du detta bäst och billigast?

Under utbildningsdagen om Elsäkerhet får du de kunskaper som krävs för att kunna upprätta ett eget egenkontrollprogram utifrån den nivå på elarbeten ni väljer att göra i er förvaltningsorganisation. Vilka kompetenskrav ställs på personal och företag?

Innehåll i kurs

  • Bygg- och fastighetsteknik
  • Inomhusklimat - Värme- och ventilation
  • Elsäkerhet
  • Underhållsplanering

 

Kursens mål

Du får övergripande tekniska kunskaper och en förståelse för hur fastighetens åldrande påverkar förvaltningen över tid. Efter denna utbildning känner du dig säkrare i dina beslut och diskussioner med entreprenörer och den drifttekniska personalen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Jessica Andersson
Jessica Andersson
Region Väst
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Region Syd

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1 Bygg- och fastighetsteknik

- Värme
- Fukt
- Ljud
- Brand
- Belastningar på fastighet
- Hållfasthet
- Vatten i marken
- Husgrunder
- Ledningar 
- Ytterväggar
- Innerväggar
- Pelare däcksystem i hus eller garage
- Tak - skydd och belastningar
- Fönster
- Ytterdörr
- Säkerhetsdörr
- Innerdörr och branddörr
- Uterum och glaspartier
- Trappor

Dag 2 Inomhusklimat - Värme- och ventilation

Ventilation
- Danskventilation
- Självdrag
- Mekanisk frånluft
- Mekanisk till- och frånluft
- Mekanisk till- och frånluft med växlare

VS Värme, vatten och sanitet
- Produktion
- Distribution
- Förbrukning
- Förbränning
- Värmepump
- Fjärrvärme

- Värmedistribution/Värmeförbrukare
- Vatten
- Temperaturer vatten
- Undercentral / Vikten av uppdaterade drift o underhållspärmar
- Ventiler och cirkulationspumpar
- Injustering av värmesystem
- Radiatorer
- Inomhusklimat
- Boverkets Byggregler
- Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om ventilation
- Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om temperaturer inomhus
- AFS 2009:2
- Energikontroll och driftsekonomi
- Lönsamhetskalkylering – drift- och underhållskostnader

Dag 3 Elsäkerhet och Underhållsplanering

- Nya elsäkerhetslagen (ESL) - Vad gäller
- Det nya regelverket kring elsäkerhetslagen
- Elsäkerhetslagens ansvarstyper
- Kraven på elinstallationsföretagen
- Vilka uppgifter vill ni utföra själv och vad krävs då?
- Skötsel av elanläggning
- Anläggningsinnehavarens och arbetsgivarens ansvar
- Arbeten som får utföras utan auktorisation, vilka krav gäller
- Registrering hos elsäkerhetsverket

Vad är en underhållsplan och vad används den till?
Definitioner:
- Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
- Vad är skillnaden mellan planerat och felavhjälpande underhåll?
- Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan
- Besiktningsmetodik Planima
- Genomgång av webbapplikation för underhållsplanering
- Generella livslängder och intervaller på typiska material
- Att jobba kontinuerligt med underhållsplanen

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gustav Adolfsson
Gustav Adolfsson COWI

Gustav är ingenjör inom VVS och energi och jobbar som konsult på COWI i Malmö. Han har varit huvudföreläsare på diverse yrkeshögskolor, universitet och gymnasium inom VA,VVS, Kyla och Energi. I dagligt arbete är det VVS-konstruktion inom bostäder, kontor skolor och andra specialbyggnader. 

Anders Schack
Anders Schack

Anders är elingenjör och auktoriserad elinstallatör och har lång erfarenhet som konsult inom elområdet för olika typer av fastighetsföretag och kommuner m.fl. Han är även en god pedagog med lång erfarenhet av praktiska elutbildningar samt utbildning i elansvar och elsäkerhet.

Andreas Engberg
Andreas Engberg Sustend

Andreas är fastighetsingenjör och jobbar som områdeschef för underhållsplanering på Sustend. Förutom att utveckla tjänsteområdet arbetar han dagligen med olika typer av besiktningar och arbetar fram underhållsplaner. Andreas håller utbildningar kring besiktningsmetodik och underhållsplanering.

3 kursdagar 17 900 kr exkl. moms
  • stockholm
  • Start 17 mar 2020, 09:00
  • Slut 19 mar 2020, 16:00
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

En kurs för dig som idag arbetar som förvaltare och behöver uppdatera din tekniska kompetens och bygga på med fördjupade teknikkunskaper inom Bygg- och fastighetsteknik, värme och ventilation samt elsäkerhet.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet från fastighetsbranschen och gärna erfarenhet av förvaltarrollen.

Övrig information

Beroende på dina förkunskaper finns det möjlighet att få tillgång till delar av kursdokumentationen i förväg.

Datum

stockholm, 17 mar 2020 - 19 mar 2020

Pris

17 900 kr exkl. moms

Till toppen