Logo

Teknisk påbyggnadskurs för fastighetsförvaltare

3 kursdagar

Som förvaltare behöver du inte vara byggexpert men du ska ha en grundläggande kunskap om dina fastigheter och dess omgivning. Hur och vad skall vi titta på när vi besiktigar våra hus för kommande underhåll, vilka konsekvenser kan det få om vi inte utför underhåll i rätt tid? Vad ska vi tänka på när vi bygger om eller bygger nytt? Har vi kontroll på vilka nya förutsättningar som kan uppstå för fastigheten och dess omgivning? Vi gör även en repetition av BBR och PBL.

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att ha en övergripande förståelse och ett ekonomiskt tänk vid investeringar och underhåll av fastigheterna. Du får lära dig hur fastighetens värme- och ventilationssystem fungerar för att hyresgästerna skall få ett bra inomhusklimat och hur får du detta bäst och billigast?

Under utbildningsdagen om Elsäkerhet får du de kunskaper som krävs för att kunna upprätta ett eget egenkontrollprogram utifrån den nivå på elarbeten ni väljer att göra i er förvaltningsorganisation. Vilka kompetenskrav ställs på personal och företag?

Innehåll i kurs

 • Olika byggnadstekniker för fastighetens isolering
 • Fastighetens hållfasthet vid olika belastningar
 • Inomhusklimat - Värme- och ventilation
 • VS Värme, vatten och sanitet
 • Boverkets Byggregler samt andra myndighetskrav
 • Elsäkerhet
 • Nya elsäkerhetslagen
 • Vad är en underhållsplan och vad använder vi den till?

Kursens mål

Du får övergripande tekniska kunskaper och en förståelse för hur fastighetens åldrande påverkar förvaltningen över tid. Efter denna utbildning känner du dig säkrare i dina beslut och diskussioner med entreprenörer och den drifttekniska personalen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Jessica Andersson
Jessica Andersson
Region Väst
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Region Syd

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1 Bygg- och fastighetsteknik

Olika byggnadstekniker för fastighetens isolering
- Värme
- Fukt
- Ljud
- Brand

Fastighetens hållfasthet vid olika belastningar
- Husgrunder
- Ledningar 
- väggar
- Pelare däcksystem i hus eller garage
- Fönster/dörrar
- Tak - skydd och belastningar

Dag 2 Inomhusklimat - Värme- och ventilation

Ventilation
- Självdrag
- Olika typer av mekanisk till och frånluft

VS Värme, vatten och sanitet
- Värmedistribution/Värmeförbrukare
- Temperaturer vatten
- Undercentral / Vikten av uppdaterade drift o underhållspärmar
- Injustering av värmesystem
- Inomhusklimat
- Energikontroll och driftsekonomi
- Boverkets Byggregler och andra myndighetskrav

Dag 3 Elsäkerhet och Underhållsplanering

- Nya elsäkerhetslagen (ESL) - Vad gäller
- Kraven på elinstallationsföretagen
- Vilka uppgifter vill ni utföra själv och vad krävs då?
- Anläggningsinnehavarens och arbetsgivarens ansvar
- Arbeten som får utföras utan auktorisation, vilka krav gäller

Vad är en underhållsplan och vad används den till?
- Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
- Genomgång av de olika momenten i framtagandet av en underhållsplan
- Generella livslängder och intervaller på typiska material
- Att jobba kontinuerligt med underhållsplanen

 

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gustav Adolfsson
Gustav Adolfsson COFACTOR Engineering AB

Gustav är ingenjör inom VVS och energi och jobbar som konsult på COFACTOR Engineering. Han har varit huvudföreläsare på diverse yrkeshögskolor, universitet och gymnasium inom VA,VVS, Kyla och Energi. I dagligt arbete är det VVS-konstruktion inom bostäder, kontor skolor och andra specialbyggnader. 

Anders Schack
Anders Schack Schack Elkonsult AB

Anders är elingenjör och auktoriserad elinstallatör och har lång erfarenhet som konsult inom elområdet för olika typer av fastighetsföretag och kommuner m.fl. Han är även en god pedagog med lång erfarenhet av praktiska elutbildningar samt utbildning i elansvar och elsäkerhet.

Semat Askari
Semat Askari Sustend

Semat är byggnadsingenjör och jobbar som projektledare inom underhållsplanering på Sustend. Förutom underhållsplanering gör hon olika typer av besiktningar. Semat håller utbildningar kring besiktningsmetodik och underhållsplanering.

Jakob Grahn
Jakob Grahn Polygon Sverige AB

Utbildningsansvarig på Polygon/AK med 15 års erfarenhet som fukttekniker, skadeutredare och fuktsäkerhetsansvarig i produktion.

3 kursdagar 17 900 kr exkl. moms
 • stockholm Hotel C
 • Start 15 sep 2020, 09:00
 • Slut 17 sep 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

En kurs för dig som idag arbetar som förvaltare och behöver uppdatera din tekniska kompetens och bygga på med fördjupade teknikkunskaper inom Bygg- och fastighetsteknik, värme och ventilation samt elsäkerhet.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet från fastighetsbranschen och gärna erfarenhet av förvaltarrollen.

Övrig information

Beroende på dina förkunskaper finns det möjlighet att få tillgång till delar av kursdokumentationen i förväg.

Datum

stockholm, 15 sep 2020 - 17 sep 2020

Pris

17 900 kr exkl. moms

Till toppen