Logo

Anna Wingmark om Hemblas satsning på arbetsmiljö och hälsa

Anna Wingmark

På Hembla, en av landets största privata hyresvärdar, har man valt att satsa på arbetsmiljö och sett till att samtliga fastighetsvärdar under det senaste halvåret fått utbildning inom HLR, Fallskydd och Heta arbeten hos BFAB. I denna intervju berättar initiativtagaren Anna Wingmark, HR-partner på Hembla, om vilket gensvar satsningen har haft inom organisationen, om hur vårt samarbete har fungerat samt om företagets framtidsvisioner.

Hur kommer det sig att ni gjort denna satsning?

Arbetsmiljö och hälsa är väldigt viktiga frågor hos oss på Hembla. När jag rekryterades in för ett år sedan, var det bland annat för min erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljö. Vi har sedan dess utbildat samtliga chefer inklusive ledningsgruppen i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Hembla vill vara en attraktiv arbetsgivare och med det kommer att ta ansvar för arbetsmiljöfrågorna på företaget och skapa en trygg och säker arbetsplats för alla. Med bakgrund därav har det varit självklart för oss att löpande fortbilda vår personal i dessa frågor.

Nu har BFAB varit din och Hemblas samarbetspart och utbildningsleverantör det senaste halvåret. Berätta – hur har det fungerat?

Vi är mycket nöjda med samarbetet. Det är tydligt att BFAB har stor kompetens inom den bransch vi verkar i och det är en stor fördel när vi velat bolla tankar och idéer. Utmärkande har varit den löpande dialogen inför och efter utbildningsinsatser. Jag har uppskattat den administrativa avlastningen som kan bli väldigt kännbar när man är en liten HR avdelning och här har det fungerat exemplariskt.

Hur upplever du gensvaret i organisationen?

Mycket positivt. Intressant är att utbildningarna också väckt diskussioner internt kring olika rutiner och processer. Det har blivit tydligt att vi kommit långt, men att det också finns områden vi behöver utveckla och bli ännu bättre på. På så vis har utbildningsinsatsen fått dubbel effekt.

Vad satsar Hembla på härnäst?

Vi genomför just nu en större organisationsförändring som vi tror kommer att hjälpa oss att nå vår vision om att skapa levande stadsdelar med hyresgästen i fokus, där vi arbetar tillsammans och gör bättre för varje dag. Vi kommer nu successivt bygga upp ett Hembla Academy där vi redan startat upp den del som rör vår företagskultur och våra värderingar, Hembla Culture Academy. I akademin ska vi samla all kompetensutveckling och bygga in moderna lärformer kombinerat med traditionell klassrumsundervisning. De fysiska mötena behövs och skapar i sig ovärderligt erfarenhetsutbyte och lärande mellan kollegor, men i en geografiskt spridd organisation behöver vi satsa mer på lärande via digitala forum och media. Vi har mycket spännande jobb framför oss och är övertygade om att vi genom löpande kompetensutveckling ska kunna behålla våra duktiga medarbetare, men också attrahera de som vill vara med och göra skillnad på riktigt.


Vill du ställa någon mer fråga till Anna Wingmark? Du når henne på anna.wingmark@hembla.se

Vill du ha en samarbetspartner när det gäller utbildningar eller diskutera möjligheter med digitalt lärande? Kontakta oss här.

Till toppen