Logo

Locum om livsviktiga satsningar

Kerstin Paulson, Senior Projektledare på Locum

Locum förvaltar och utvecklar livsviktiga fastigheter – ca två miljoner kvadratmeter åt Stockholms läns landsting - och bland hyresgästerna dominerar sjukvården. Ett sjukhus är en mycket komplex fastighet med många tekniska system som måste fungera dygnet runt årets alla dagar. Årligen genomförs ca 800 byggprojekt varav en del är stora projekt i form av ny-, till- och ombyggnader på våra större sjukhus. Det ställer krav på organisationen - också vad gäller den livsviktiga arbetsmiljön. Under hösten 2018 har Locum gjort en upphandling vad avser ett utbildningspaket inom BAS-P och BAS-U.

Vi säger hej till Kerstin Paulson, Senior Projektledare på Locum, som är ansvarig för kompetensuppdateringen av hundratalet medarbetare.

Hej Kerstin, berätta lite om din bakgrund på Locum och din roll idag:

På våren 2001 började jag arbeta på Locum som byggprojektledare. Nu arbetar jag som senior projektledare på projektstaben. Jag arbetar en hel del med arbetsmiljöfrågor i byggprojekt och utbildningar för våra projektledare.

Nu utbildar ni hela gänget av projektledare i BAS-P och BAS-U. Hur kommer det sig?

Som byggherre har vi bland annat ett ansvar att förvissa oss om att de uppgifter som bas-P och bas-U ansvarar för utförs. Vi har också ett ansvar att se till att utsedd bas-P och bas-U har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för uppdraget.

Vad ser du som det viktigaste målet med utbildningen?

Att våra projektledare känner att det är tydligt vilket ansvar vi har som byggherre gällande arbetsmiljöfrågor i byggprojekt och hur detta ansvar skall hanteras. Att våra projektledare har en bra grund att stå på så de känner sig trygga i sin roll.

Hur kom det sig att valet föll på BFAB som utbildande enhet?

I upphandlingen ställde vi krav på utbildningens innehåll och upplägg samt på föreslagna föreläsares kompetens. BFAB uppfyllde ställda krav och hade lägst pris/utbildningstillfälle av de som uppfyllde våra ställda krav.

 

 Vad är BAS-P och BAS-U?
 När du arbetar på en byggarbetsplats innebär det nästan alltid att ni är flera olika företag som jobbar sida vid sida.
 Det betyder att man behöver samordna sina arbeten så att man inte skapar risker för varandra. Det är därför det
 finns särskilda regler för byggarbetsplatsen där fler än bara arbetsgivaren kan ha ett visst   arbetsmiljöansvar. Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att
 samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. De ska bland annat se till att det finns förutsättningar
 för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.


 Bas-P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering.

 Bas-U är byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet.


Vill du också säkra livsviktig kompetens i din organisation?

Kontakta Karin Stening, utbildningsansvarig bygg & fastighet och kundansvarig Locum på karin.stening@bfab.se.

Till toppen