Logo

Stångåstaden om vidareutbildningens betydelse – "Ett steg före"

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Bolagets vision är ”Ett steg före” och i sin framtidsbild ser man sig som en drivande aktör i en växande stad med fokus på kunder, medarbetare och en hållbar framtid. Stångåstaden är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare (enligt Great Place to Work 2018) och det märks i deras engagemang!

Stångåstadens fastighetsavdelning för ny- och ombyggnation har tillsammans med BFAB tagit fram ett program för vidareutbildning för sina projektledare – en utbildningsplan som sträckt sig från våren 2018 och fortsätter under 2019. Sara Wennstam, HR-utvecklare på Stångåstaden, står bakom att organisera satsningen tillsammans med ansvariga chefer.

Hej Sara, berätta – varför gör ni denna satsning?

Vi satsar på kompetensutveckling som ett led i att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och för att nå våra mål och vår vision om att vara ett steg före. För att vi ska kunna vara den drivande aktör vi vill vara, i vår stad och i vår bransch, behöver vi medarbetare som ständigt utvecklas.

Hur ser ni på arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas kontinuerliga kompetensutveckling – och vad ligger på individen själv?

Vi är, liksom många i branschen, mitt i en generationsväxling och det i sig ställer krav på oss som arbetsgivare att kompetenssäkra för framtiden. Inom Stångåstaden arbetar vi mycket utifrån självledarskap, dvs jag som medarbetare ansvarar till stor del för min utveckling, och där behöver vi som arbetsgivare stötta och vara en god facilitator.

Vilket råd skulle du vilja ge till andra företag som vill ta ett helhetsgrepp kring kompetensutveckling? Vilka är framgångsfaktorerna?

Vår erfarenhet är att det måste finnas en röd tråd genom kompetensutvecklingen. Den måste svara mot de mål vi satt upp för verksamheten. Sen måste chefer och HR arbeta nära för att få en effektiv och kvalitetssäkrad utvecklingssatsning. Att vara noga i urvalet av utbildningsleverantör är dessutom viktigt för att vi ska nå dit vi tänkt.

Hur har ni upplevt samarbetet med BFAB?

BFAB har ett brett utbud av utbildning och det var en viktig faktor ni vi utvärderade olika leverantörer. BFAB har dessutom varit oerhört lyhörda för våra behov och vår dedikerade kundansvarige har hållit en tät dialog med oss, vilket känts tryggt.


Har ni också behov av en utbildningsplan i er organisation? Vill ni också jobba mer långsiktigt med kontinuerlig kompetensutveckling? BFAB har stor erfarenhet av att ta fram skräddarsydda utbildningar som passar ditt företags utgångsläge och målsättningar. Kontakta någon av oss för mer information:

Karin Stening, Utbildningsansvarig Bygg & Fastighet karin.stening@bfab.se
Frida Palmgren, vd BFAB frida.palmgren@bfab.se

Till toppen