Logo

Frida Palmgren ny styrelseledamot i Almega utbildningsföretagen

Frida Palmgren

Frida Palmgren, vd för STF Ingenjörsutbildning och BFAB, har vid årsmötet valts in som ny styrelseledamot i Almega utbildningsföretagen.

– Jag har varit suppleant i styrelsen i två år, men tar nu plats som styrelseledamot och kommer även vara aktiv i utskottet för B2B, säger Frida Palmgren. Jag kommer in med perspektivet av företagsfinansierad vidareutbildning och kommer kunna komplettera aktörer med infallsvinklar från till exempel yrkeshögskola. Utbildningsbranschen är i ett spännande skede där tradition möter innovation.

Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen som auktoriserar och kvalitetssäkrar utbildningsbranschen och som aktivt driver frågor för ett långsiktigt kunskapssamhälle. Det är landets största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen och ingår i Almega tjänsteförbunden som också är en del av Svenskt Näringsliv.

Frida Palmgren är i grunden naturvetare med en magisterexamen i pedagogik och senare en exekutiv utbildning inom företagsekonomi och finansiell styrning. Frida har på olika sätt arbetat med kompetensfrågor inom samhällsbyggnadssektorn i drygt femton år, idag som vd för STF Ingenjörsutbildning och BFAB. I rollen som styrelseledamot säger Frida:

– Jag är extra intresserad av att främja drivkrafter till att kompetensutveckling och lärande kommer ännu högre upp på dagordningen i näringslivet. Jag vill också bidra till att lyfta diskussionen om mätbara effekter av olika utbildningsinsatser.

Kontakt press och media

Frida Palmgren
Vd STF Ingenjörsutbildning och BFAB
frida.palmgren@bfab.se
076-540 07 61  

Ida Viberg
Kommunikatör Fasticonkoncernen
ida.viberg@fasticon.se
072-389 99 72


STF Ingenjörsutbildning och BFAB (Bygg- och Fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB) vidareutbildar yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn, från el-produktion, distribution, installation till byggande och förvaltning. Från smarta digitala utbildningsformat till en egen övningsanläggning. Från öppna kurserbjudanden till unika kompetenslösningar och utbildningskoncept hos kund. Sedan 1 juni 2018 är STF Ingenjörsutbildning och BFAB en del av Fasticon och tillsammans tas position som samhällsbyggnadssektorns starkaste kompetenspartner.

Till toppen