Logo

Internkurs i fastighetsekonomi gav bra effekt för Karlskronahem

Rasmus Rasmussen

Rasmus Rasmussen

Kompetensutveckling är en viktig byggsten för fortsatt utveckling, både av medarbetare och organisationen. Därför valde Rasmus Rasmussen och Karlskronahem att satsa på en företagsinternutbildning i fastighetsekonomi – något som resulterade i medarbetare med större ekonomisk förståelse och snabbare resultat efter avslutad kurs.

Rasmus menar att det viktigt att medarbetarna har en klar förståelse för organisationens ekonomi. Men även för hur pengarna kan användas för att upprätthålla och utveckla fastigheternas standard. 

Kompetensutveckling en viktig byggsten för organisationens utveckling 

När Rasmus Rasmussen klev in som vd för Karlskronahem gick han in med den nyfikenhet och förändringsbenägenhet som kännetecknar hans ledarskap. Han såg att organisationen hade både ekonomisk som digital utvecklingspotential. Därför ville skapa en intern förståelse för hur pengarna ska jobba för fastigheterna och vart pengarna tar vägen. För Rasmus var det även viktigt att få upp behovet av ökad teknisk kunskap om fastigheterna på agendan.  

– Jag tror det är viktigt att veta varför man gör saker i en fastighet. Att aktivt fundera över om det man gör till exempel genererar hyresintäkter, hyresutveckling eller minskade utgifter. Man behöver veta vad husen behöver utifrån ”need to do” och inte ”nice to do”. Medarbetarna behöver ha en klar bild av vad de ska göra och hur fastigheterna mår vad gäller t.ex. de tekniska funktionerna. De ska inte bara arbeta för att upprätthålla en fin fasad, säger Rasmus. 

För att bibehålla byggnader med hög standard och en god ekonomi samt nå organisationens mål menar Rasmus att kompetensutveckling är en viktig byggsten. 

– Som chef och ledare måste man förstå att det inte går att förändra personalen utan att erbjuda dem hjälp. Att kompetensutveckla medarbetarna är att hjälpa dem utvecklas i sina yrkesroller. Dessutom är min erfarenhet att det oftast är lättare att lyssna till och ta till sig vad en extern person säger än om jag försöker förmedla samma sak. 

Utbildningsinsatsen stärkte kunskapen och gemenskapen 

För Karlskronahem låg fokus på att utveckla medarbetarna och skapa en förståelse för det bakomliggande pengaflödet. ”Att förstå husen och den ekonomiska helheten” som Rasmus själv summerar det.  

Det var viktigt för Rasmus att hitta en företagsintern kurs med ett pedagogiskt upplägg som baserades på Karlskronahems tidigare erfarenheter och egna exempel. Han menar att det ligger en styrka i det företagsinterna utbildningsupplägget då medarbetarna får sitta tillsammans och diskutera utifrån den egna verksamhetens behov.

Att det blev BFAB som utbildningsleverantör berodde på Rasmus tidigare positiva erfarenheter, kombinerat med att BFAB kunde erbjuda ett företagsinternt upplägg som passade väl överens med Rasmus önskemål. 

De medarbetare som gick kursen hade titlarna förvaltare, servicechef, ekonomichef, controller och projektledare. Även Rasmus genomförde kursen. Han ser kompetensutvecklingen som en viktig investering i personalstyrkan utifrån flera faktorer. 

– Jag förstår faktiskt inte varför inte fler chefer går kurserna tillsammans med medarbetarna. Genom att själv delta kunde jag vara med och höra diskussionerna och bidra med kompletterande information på plats som gynnade olika exempel utifrån hur vi arbetar. Jag fick även möjlighet att umgås med medarbetarna och se hur de reagerade och resonerade. Men det viktigaste är att visa mina kollegor att jag bryr mig och själv är intresserad. 

– Dessutom kan man ställa till det för föreläsaren genom att ställa frågor som jag tycker är viktiga, lägger Rasmus till med en blinkning. 

Fortsatt utveckling leder till nya resultat 

Efter avslutad kurs har medarbetarna gett mycket positiv feedback om Mikael Reijer som var föreläsare. ”Påläst, kunnig och professionell” och ”god kunskap om både ekonomi och förvaltning” är några av lovorden. 

– Något jag själv uppskattade var när Mikael jämförde fastighetsekonomin med hushållsekonomi. Han sa något i stil med ”glöm alla konstiga ord, keep it simple” och fick alla att förstå helheten på ett mycket pedagogiskt sätt. 

Rasmus märkte snabbt att kursen gett ökad ekonomisk förståelse i jobbvardagen. De har även investerat i systemstöd för att underlätta den ekonomiska administrationen. 

– Vi pratar mer om driftnetto på fastighetsnivå och arbetar även ännu mer aktivt för att styra om så att man kan titta på varje fastighet unikt vad gäller kostnader, intäkter och driftnetto för att hitta var vi har våra utmaningar. Dessutom har vi investerat i ett nytt Business Intelligence-system för att förenkla den dagliga uppföljningen av ekonomin i fastigheterna. Jag vill att det ekonomiska arbetet ska vara enkelt och lättöverskådligt, man ska kunna trycka på en knapp och se hur vi ligger till ekonomiskt. Jag ser positivt på vår fortsatta utveckling framåt! 


BFAB erbjuder en bredd av kurser inom fastighetsekonomi, från grundkurs till fördjupning för fastighetsägare, förvaltare, fastighetsutvecklare och ekonomer. Vi välkomnar årligen hundratals deltagare till vårt öppna utbud.  

BFAB har också stor erfarenhet av att leverera och anpassa utbildningar inom fastighetsekonomi på plats hos kund! Hör av dig till Lillemor Runesson om du vill veta mer om vårt utbud och möjligheter på lillemor.runesson@bfab.se eller 073-600 92 03. 

Till toppen