Logo

Lager på lager & skräddarsytt – dress for success

När höstvindarna börjar vina kläs våra barn ofta enligt konstens alla regler. Varmt närmast kroppen, ett ytterligare lager innan det vindbrytande. Plaggen är anpassade för rörelse. Vi är måna om att det inte ska frysas och att kläderna är tåliga för utmaningar.

På hyllan finns ombyten för alla eventualiteter och vi har i tanken följt våra barn och packat ner vad de kan tänkas behöva för dagen, för nästa väderomslag. Vi byter också ut vår egen garderob när sommaren övergår till höst. Ska vi ut och resa packas det ofta för olika förmodade eventualiteter.

Inventera kunskapsgarderoben

Men – hur klär yrkeslivet oss med kompetens? Tillåts både för trånga skor och för stora kostymer? Lämnas folk i kylan? Om vi ser ett kunskapsglapp – får det fortsätta blåsa genom hålen?

Det tycks som om fler och fler börjar fundera, och inventera, sin kunskapsgarderob. Inte bara som enskild medarbetare, utan även ansvarstagande företag. Att satsa på kompetensutveckling på företagsnivå är inte bara en viktig pusselbit för Employer Branding, det kan också vara avgörande för effektivitet, leverans, lönsamhet och kundnöjdhet.

Lager på lager

Även här kan man tänka lager på lager! Att kompetensbevara, att kompetenshöja, att kompetenslyfta. Kontinuerliga repetitionsutbildningar kring regler och skallkrav är exempel på att säkerställa och bevara kunskap.

Kompetenshöjning kan handla om såväl djup som bredd. Att förstå mer, bottna i ett kunnande. Eller – lägga till, komplettera med något nytt alternativt förstå det man gör i ett sammanhang. Kompetenslyft kan vara i befintliga roller men också säkerställa interna karriärmöjligheter.

Skräddarsydda lösningar

Det finns vissa generiska inslag och vissa teoretiska avsnitt som fungerar enligt modellen one-size-fits-all. Detta lärande kommer erbjudas alltmer i digitala format.

Därutöver tror jag på skräddarsydda lösningar som tar sin utgångspunkt utifrån en behovsinventering. Var står vårt företag idag? Vart vill vi nå? Vad kommer krävas av oss? Är vi för lätt klädda om det blir oväder eller omslag?

Jobba med en plan

Historiskt har kompetensutveckling haft en tendens att bli sporadiska punktinsatser snarare än en röd tråd som leder framåt (det finns ett slut till och med i själva ordet punktinsats – man når en punkt men inte längre).

Att jobba med kompetensutveckling utifrån en plan och en färdväg, gärna med en följeslagare, leder framåt – och till framgång.

It is time to dress for success!

Frida Palmgren


Frida Palmgren har ett mångårigt engagemang för kompetensfrågor med ett extra fokus på samhällsbyggnad och är i dag vd för STF Ingenjörsutbildning och BFAB.

Vill du eller någon i din organisation prata kompetensutveckling för dig eller ditt företag? Kanske är det just BFAB eller STF som kan bli din följeslagare och kompetenspartner? Kontakta Frida eller någon i hennes team här.

Till toppen