Logo

Tillgänglighet – en personlig och samhällelig fråga

Frida Palmgren

Frida Palmgren

Jag kan inte låta bli att dra på munnen när jag tänker på all den uppfinningsrikedom jag mött genom åren för att göra världen tillgänglig för min storasyster och hennes kompisar.

I tonåren skulle Linda göra praktik i en matvarubutik och knappen för att öppna dörren på morgonen satt för högt för att syrran skulle kunna öppna själv. Ger man upp? Samordnar man med annan personal? Nej då – mina positivt problemlösande föräldrar, måna om den viktiga självständigheten, packade ned en gummiklubba i ryggsäcken. En perfekt förlängning för att kunna nå och trycka in knappen själv.

I någon mån kommer nog alltid den där gummiklubban symbolisera att det alltid finns en lösning på allt. Och är man uppväxt med att alltid, i varje vardaglig situation, fundera på hur saker och ting ter sig ur någon annans perspektiv, så ligger vissa frågor en helt klart varmare om hjärtat. 

”Att göra tillgängligt innebär att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet.”

Det är ett ansvar att öka kunskapen om tillgängligheten i byggnader och närmiljöer, att förstå gällande regelverk och hur tillgänglighet kan bevakas i byggprocessens olika skeden. Som certifierad sakkunnig av tillgänglighet fås den behörighet som krävs för att genomföra kontroll av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med bygglov och enligt kontrollplanen.

Du har nog redan förstått att jag är extra stolt över att BFAB erbjuder såväl basutbildning inom tillgänglighet samt är en av få som har certifieringsförberedande kurser.

Välkommen att vid kommande kurstillfällen ta tillfället, hellre än gummiklubban, i akt för att slå ett slag för tillgänglighet! 

Frida Palmgren, vd på BFAB och STF Ingenjörsutbildning


Här kan du läsa mer om BFAB:s kurser i tillgänglighet.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta Frida via frida.palmgren@bfab.se eller Karin Stening via karin.stening@bfab.se.

Till toppen